Så hanterar du rotgall och frilevande nematoder i odling av rot- och knölgrödor

ÖKA DIN KUNSKAP OM STRATEGIER FÖR SANERING OCH SORTVAL

Efterfrågan på svenska rotfrukter och potatis är stor. Det finns utrymme för fler odlare i Västra Götaland och Halland. Trädgårdsnäringen har haft en positiv utveckling även under pandemin visar statistik som LRF tagit fram i sitt näringslivsindex. Odling av potatis och andra rotfrukter står samtidigt inför utmaningar när det gäller växtskadegörare som till exempel rotgall och frilevande nematoder. Agroväst Tillväxt Trädgård Väst och Gröna Möten bjuder tillsammans med Stiftelsen Lantbruksforskning in odlare, rådgivare och forskare verksamma inom området. Särskilt inbjudna talare är:
Åsa Olsson Nyström, Agro Science Sweden, projektledare för ett pågående projekt som arbetar med att ta fram strategier för sanering av rotgall och frilevande nematoder i växtföljder med potatis och rotgrödor.
Katarina Holstmark, Jordbruksverket, rådgivare Växtskyddscentralen ekologisk produktion.

Anmäl dig nedan senast 8 mars. Du får en länk strax före webinariet per email.

Program

13.00 Digitalt mingel
Ulrika Åkesson, Agroväst Gröna Möten, hälsar välkomna.

13.15 Kompetensutvecklingsbehov inom trädgårdsodling
Gunilla Nordberg, lantbrukare och ordf Tillväxt Trädgård Väst, inleder.

13.30 Viktiga forskningsinsatser för att öka tillväxt inom trädgårdsnäringen
Anna Pers, forskningssekreterare på Stiftelsen Lantbruksforskning, berättar om bakgrunden till ökade forskningsinsatser.

13.50 Strategier för kontroll av rotgall och frilevande nematoder i rot- och knölgrödor
Åsa Olsson Nyström, Agro Science Sweden, talar om arbetet med att ta fram konkreta råd om mellangrödor och svartträda för sanering av växtsjukdomar i potatis, morötter och sockerbetor.

14.30 Paus

14.45 Utvecklingen gällande resistens mot växtsjukdomar och ekologisk utsädespotatis
Katarina Holstmark, Jordbruksverket, beskriver arbetet med sorturval för resistens mot jordburna sjukdomar samt ger oss en överblick över läget gällande tillgång på svensk ekologisk utsädespotatis.

15.30 Frågepanel
Dagens talare samtalar och svarar på deltagares frågor.

16.00 Avslut

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.

10 mars 2021
13:00 - 16:00
Digital mötesplats, Gråbrödragatan 11 53223 SKARA
Skaraborg

Samarrangörer

Gröna Möten
Konceptet Agroväst Gröna möten möjliggörs 20230501-20260430 genom:
Konceptet Agroväst Gröna möten möjliggjordes 20200701-20230430 genom:
info@gronamoten.se
Besöks-/ Leveransadress: 
Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, 532 31 SKARA

Postadress: 
Box 234, 532 23 SKARA
© 2020 Gröna Möten. Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram