Regionalt producerade gröna proteiner

OM HUR VI MÖTER PROTEINUTMANINGEN MED SVENSKA RÅVAROR

Gröna bönor är en resurssnål och kvävefixerande proteingröda med en växande efterfrågan. En ökad regional produktion bidrar till fler jobb, en kortare livsmedelskedja och konkurrenskraftiga företag. Inom ett nytt EU-finansierat projekt har under säsongen de första provodlingarna utförts där bönor skördats vid tre tillfällen under mognadsförloppet. Nu startar förädlingsledet genom att till exempel bedöma optimal skörde-tidpunkt med hjälp av smakpanel och bedömning av ätkvalitet på livsmedel baserat på grönskördade bönor.

Vill du veta mer om hur den svenskodlade gröna bönan kan möta proteinutmaningen genom regional produktion av råvara som blir mat för den medvetne konsumenten? Kom till Gröna Klustret i Nuntorp och lyssna på Joakim Bratell, VD Toppfrys, Björn Roland, odlingsrådgivare med flera sakkunniga inom odling av bönor.

Välkomna till NYPREMIÄREN för Gröna Möten Fyrbodal!

Vid frågor om evenemanget kontakta Ulrika Åkesson ulrika.akesson@dev.agrovast.se.

Detta är ett samarrangemang mellan Agroväst Gröna möten, Gröna Klustret i Nuntorp och görs inom ramen för EU-projektet Lokal produktion och förädling av frysta grönskördade bönor. Seminariet är kostnadsfritt. Anmäl ditt deltagande genom att registrera dig på www.gronamoten.se senast 1 oktober 2020.

Program

12.00 Lunch i Nuntorps Bistro.

12.45 Inledning
Gröna Möten hälsar välkomna och Thomas Börjesson, Agroväst, ger en introduktion till det pågående arbetet.

13.00 Vad ska detta vara bra för?
Joakim Bratell, Toppfrys, berättar om möjligheterna i att regionalt producera gröna proteiner som råvara till livsmedel.

13.20 Presentation av pågående odlingsförsök i Brålanda
Björn Roland, Västra Sveriges konservväxtodlarförening, berättar om sort-, odlingsförsök och planer framåt.

13.45 Kunskapspanel gröna proteiner
Vi ges möjlighet att ställa frågor till expertpanel bestående av representanter från Hushållningssällskapet Västra, Gröna Klustret Nuntorp och Columella Innovation.

14.10 Integrering i Gröna Klustrets pedagogiska verksamhet
Säsongens skörd av bönor har gjorts som en del i naturbruksprogrammet, inriktning lantbruk, vid Gröna Klustret Nuntorp.
Vi får ta del av elevernas erfarenheter från fält.

14.30 Dialog med fika

14.50 Vad görs för att möta proteinutmaningen i stort i Sverige?
Tomas Johansson, RISE, ger oss den samlade bilden av genomförda och pågående projekt. Vad kan detta projekt speciellt bidra med?

15.15 Vilka utmaningar finns inom skörd och förädlingsledet för att nå rätt kvalitet?
Peter Eriksson, Gröna Klustret Nuntorp, delar med sig av hittills vunna erfarenheter och utmaningar gällande skörd och vidare förädling av grönskördade bönor.

15.40 Kunskapspanel gröna proteiner

16.00 Sammanfattning

Bokningar

Detta evenemang är fullbokat.

8 oktober 2020
12:00 - 16:30
Nuntorps Gård, Nuntorp Brålanda
Fyrbodal

Samarrangörer

Gröna Möten
Agroväst Gröna Möten möjliggörs 20230501-20260430 genom:
Verksamheten Agroväst Gröna Möten möjliggjordes 20200701-20230430 genom:
info@gronamoten.se
Besöks-/ Leveransadress: 
Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, 532 31 SKARA

Postadress: 
Box 234, 532 23 SKARA
© 2020 Gröna Möten. Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram