Mot mer diversifierade odlingssystem

NYA STRATEGIER FÖR OGRÄSBEKÄMPNING

EU har ett ambitiöst mål att vad gäller att reducera användningen av bekämpningsmedel inom jordbruket med 50% fram till 2030. Det finns därför ett behov av att se över vilka metoder som bäst skulle kunna hjälpa oss att nå dit. Att reducera användningen av herbicider är ett viktigt område, då de står för ca. 33% av försäljningsvärdet av bekämpningsmedel inom EU och fler och fler ogräs blir resistenta mot herbicider. Det är dessutom svårt att ta fram herbicider med nya verkningsmekanismer. Att kommunicera, demonstrera och främja alternativa lösningar för ogräsbekämpning är därför viktigt.

Evenemanget är kostnadsfritt och är en del av Landsbygdsveckan och vänder sig till dig som är lantbruksföretagare eller rådgivare. webbinariet är ett samarrangemang mellan Länsstyrelsen och Agroväst Gröna Möten. Inför evenemanget sänds aktuell information till mötet ut till en e-postadress du anger i anmälan. Vid frågor kontakta madeleine.vendel@agrovast.se. Viktigt att du anmäler dig senast 2 maj via www.gronamoten.se. Varmt välkommen!

Program

11.00 Välkommen

11.10 Ogräs i hållbara odlingssystem
Göran Bergkvist , SLU, om hur vi kan hantera ogräsproblematiken i hållbara odlingssystem.

11.30 Möjligheter att reducera användning av växtskyddsmedel
Agneta Sundgren, LRF, ger sin syn på effektiviteten av ett behovsanpassat växtskydd för trädgårdsgrödor.

11.50 Oper8
Thomas Börjesson, Agroväst, olika åtgärder som kan minska behoven av kemisk ogräsbekämpning i ett europeiskt perspektiv.

12.10 Ny teknik inom precisionsodling
Kristian Jochnick, Agroväst, ger några exempel hur tekniken går framåt.

12.30 Avslut

 

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.

Utvärdering för aktiviteten "Mot mer diversifierade odlingssystem"

  • ÅÅÅÅ snedstreck MM snedstreck DD
  • Tack för att du hjälper oss bli bättre!


  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

4 maj 2023
11:00 - 12:30
Digital Mötesplats, Teams .
Skaraborg

Samarrangörer

Gröna Möten
Konceptet Agroväst Gröna möten möjliggörs 20230501-20260430 genom:
Konceptet Agroväst Gröna möten möjliggjordes 20200701-20230430 genom:
info@gronamoten.se
Besöks-/ Leveransadress: 
Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, 532 31 SKARA

Postadress: 
Box 63, 532 21 SKARA
© 2020 Gröna Möten. Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram