Mot klimatneutralt lantbruk

HÅLLBART LANTBRUK MED NY KUNSKAP OCH NY TEKNIK

Steg mot ett mer klimatneutralt lantbruk har som övergripande mål att bidra till en snabbare implementering av ny teknik och kunskap i lantbruket för att dels minska branschens beroende av fossil energi, dels öka branschens bidrag till negativa utsläpp genom ökat nyttjande av biokol vilket ökar kolinlagringen i marken. Vi vill stärka naturbruksskolornas och deras elevers roll som förändringsledare i omställningen till ett mer klimatneutralt lantbruk.

Green Valleys gör ett svensk-danskt forskningssamarbete och kommer kunna visa på hur cirkulär grön bioekonomi kan utnyttja lantbrukets potential. Vi undersöker klimat- och miljönyttan i regionalt odlade vallgrödor där gräset förädlas till hållbar energi och högvärdigt foder. Målet är att etablera en utvecklingsplattform för bioraffinering, att utveckla kunskap om cirkulär bioekonomi kopplat till ökad regional produktion av bioenergi och foder.

Gårdsbaserad produktion av biogas med askfilter-teknik - att ta fram ett system för uppgradering av gasen med askfilter-teknik som kan användas på mindre gårdsbaserade biogasanläggningar och även att bygga och testa en prototyp för ett automatiserat system för rening med askfilter som lämpar sig för större anläggningar.

Evenemanget görs i samarbete med Green Valleys, Steg mot ett mer klimatneutralt lantbruk, RISE och Gröna Möten. Evenemanget är kostnadsfritt och vänder sig till lantbruksföretag, rådgivare, forskare och företagsrepresentanter. Inför evenemanget sänds aktuell information ut. Vid frågor kontakta.
madeleine.vendel@agrovast.se. Anmäl ditt deltagande genom att registrera dig på www.gronamoten.se senast 2022-08-31.

Program

09.00 Välkommen! Inskrivning.
Madeleine Vendel, Gröna Möten hälsar välkommen!

09.15 Steg mot klimatneutralt lantbruk
Cecilia Hermansson, Agroväst, summerar projektet - Steg mot ett mer klimatneutralt lantbruk.

9.35 Green Valleys
Christel Cederberg, Chalmers, summerar projektet - Green Valleys.

9.55 Askfilter och biogasanläggning
Nils Finnstedt och Henrik Olsson, RISE, ger oss en introduktion till småskalig produktion av fordonsgas
med askfilter.

10.15 Kaffe med macka och gruppindelning

10.30 Praktiska exempel

1. Green valleys – Demonstration av bioraffinaderiet
2. Visning av biogasanläggning och askfilter
3. Rundvisning Sötåsen naturbruksskola - simulatorcenter, biokol, farmbot och solceller

12.00 Maskinhallen för sammanfattning och frågestund.
Nätverkstillfälle och uppsamling innan lunch.

12.30 Lunch och avslutning

 

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.

7 september 2022
09:00 - 13:30
Naturbruksförvaltningen Sötåsen, . Töreboda
Skaraborg

Samarrangörer

Gröna Möten
Konceptet Agroväst Gröna möten möjliggörs 20230501-20260430 genom:
Konceptet Agroväst Gröna möten möjliggjordes 20200701-20230430 genom:
info@gronamoten.se
Besöks-/ Leveransadress: 
Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, 532 31 SKARA

Postadress: 
Box 63, 532 21 SKARA
© 2020 Gröna Möten. Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram