Med hästen som naturvårdare

Datum/Tid
Datum - 20/03/2019
18:00 - 21:00

Plats
Strömma Naturbrukscentrum

Region
Sjuhärad


OM HÄSTENS FAVORITGRÖDOR OCH HUR BETET BLIR EN RESURS FÖR HÄSTÄGAREN

Betesgången gör det möjligt för hästen att leva naturligt. Den får söka sin föda, får social träning tillsammans med andra hästar och kan bygga upp sin kropp i lek och vila.
På naturbetesmark växer naturlig vegetation med stort inslag av örter och ibland träd och buskar. Naturbetet har oftast lägre näringsnivåer och passar många hästar. Kulturbetet är oftast åkermark där man sått in betesväxter. Med betande djur blir marken mer värdefull genom ökad artrikedom och ett vackrare landskap. Det bidrar också till en ekologisk stabilitet.
Detta är ett samarrangemang mellan Gröna Möten, Hushållningssällskapet Sjuhärad och Länsstyrelsen Västra Götaland.

Program

Ladda ner program i pdf-format här >>>

18.00 Inledning
Caroline Dahrén, lokal samordnare Gröna Möten Sjuhärad, presenterar Gröna Möten.
Sandra Ivarsson, hästinstruktör på Strömma Naturbrukscentrum berättar om Strömmaskolan och hästutbildningen.

18.30 Betet behöver hästen och hästen behöver betet

Lyssna till resultat från betesförsök med olika grödor på åkermark – vilket bete väljer hästen helst?
Hur blir hästen en naturvårdare som gynnar ett gott klimat och miljö. Margareta Bendroth, hästrådgivare på Hushållningssällskapet Sjuhärad, delar med sig av projektresultat och erfarenheter.

19.30 Gröna Möten bjuder på kvällsmacka

Vi minglar och delar med oss av egna erfarenheter av häst på bete.

20.00 Hur får man stöd för att ha häst på natur-/kulturbetesmark

Natur-/kulturbeten kan var en resurs för dig som hästägare. Om du sköter och bevarar betesmarker, slåtterängar, skogsbete och mosaikbetesmarker kan du få ersättning för detta. Lär dig mer om möjligheter och krav av Marina Bengtsson, Länsstyrelsen Västra Götaland

20.50 Avslutning

Anmäl ditt deltagande genom att registrera dig nedan senast 2019-03-13. Vid frågor kontakta Caroline Dahrén, caroline.dahren@agrovast.se, 0708-29 09 18.

Anmälan

Bokningen är stängd för detta evenemang.