NYTT DATUM Ljusa framtidsutsikter för halländsk mjölk

Datum/Tid
Datum - 15/06/2020
10:00 - 14:30

Plats
Gården Olof Lars AB

Region
Halland


HUR MÖTER VI TUFF KONKURRENS PÅ EN VÄXANDE GLOBAL MARKNAD?

Det är många som vill spå en negativ framtid för svensk mjölk. Invägningsstatistik visar fortsatt negativ trend med bottennoteringar under andra halvåret 2019. Detta märker vi nu av även i Halland. Ur en hållbarhetssynpunkt där vi ser både till klimat- och miljöavtryck i en cirkulär bioekonomi spelar både djurhållning och vallodlingen en viktig roll. Samtidigt ser vi en tydligt ökad efterfrågan på mejeriprodukter globalt. Hur tar vi vara på möjligheterna till ökad avsättning av mejeriprodukter från Halland?
Evenemanget görs i samverkan med European Dairy Farmers, Växa Sverige, SLU och Olof Lars Gård, Tvååker.

Detta är premiärevenemanget för Gröna Möten i Halland. Vi välkomnar lantbruksföretagare, rådgivare och branschaktörer med intresse för halländsk mjölkproduktion.

Program

Ladda ner program i pdf-format här >>>

10.00 Inledning Gröna Möten Halland
Inledning av Ulrika Åkesson, Gröna Möten och Anders Christensson, Livsmedelsprogram Halland.

10.10 Utmaningar och möjligheter med svensk mjölkproduktion
Anders Christensson, Eurpean Dairy Farmers, ger oss det aktuella marknadsläget på en global marknad. Vilka utmaningar ser vi framåt utifrån en negativ mjölkinvägning och kommande investeringsbehov?

11.00 Hur bygger vi kostnadseffektiva mjölkkostallar?
Rebecka Asplund, Växa Sverige, resonerar kring frågan hur vi kan bygga billigare stallar med bibehållen produktion, god djurvälfärd och god arbetsmiljö.

11.50 Presentation Olof Lars Gård
Fredrik Lindeberg, berättar om företaget och produktionen på gården.

DIALOG OCH ENKLARE LUNCH

12.30 Rundvandring

13.20 Smarta stallar utifrån ett hållbarhetsperspektiv
Oleksiy Guzhva, SLU Alnarp, talar om hur vi genom digital teknik kan bli både mer effektiva och säkra en god djurvälfärd i modern stallmiljö.

Utrymme för dialog med deltagare

 

Anmäl ditt deltagande genom att registrera dig på nedan senast  24-03-2020. Vid frågor kontakta Ulrika Åkesson, ulrika.akesson@agrovast.se, 0703-105630

 

Gröna Möten är en oberoende mötesplats för dig i gröna näringar. Inom Gröna Möten, som drivs av Agroväst Livsmedel, har evenemang arrangerats sedan 2016 i Skaraborg, sedan 2018 i Sjuhärad.
Med medel från LRF och Region Halland genomförs nu en förstudie för att undersöka förutsättningarna och behovet av Gröna Möten lokalt i Halland. Förstudien möjliggör detta premiärevenemang i Halland.

Anmälan

Ja
Nej

Så hanterar vi personuppgifter >>

Ja
Nej

Så hanterar vi personuppgifter >>