Landbaserad fiskuppfödning

ATT FÖDA UPP FISK PÅ GÅRDEN, HUR FUNKAR DET?

Att föda upp fisk på gården är ett smart sätt för lantbrukare att få fler ben att stå på och som bidrar till den gröna omställningen. Fisken i havet skonas och övergödningen av haven minskar. Lantbruket har många tomma byggnader som skulle kunna användas till landbaserad fiskuppfödning och på så sätt ge lantbrukarna fler inkomster och förbättrad konkurrenskraft.

Produktion av landbaserad sötvattensfisk finns idag på några ställen i Sverige men har potential att växa betydligt. Svårigheten är att det är en för många lantbrukare främmande uppfödning som skiljer sig från annan djuruppfödning. Det handlar om ny teknik, vattenlevande djur och cirkulära system som kräver ny kunskap. Att ta ett investeringsbeslut för hållbart, cirkulärt, landbaserat vattenbruk kräver en förståelse och en kunskap om produktionen samt vilka investeringar, service- och förädlingsföretag som krävs för att hela värdekedjan ska fungera från produktion ut till kund.

Evenemanget är kostnadsfritt och vänder sig till dig som är primär- och livsmedelsproducent och till dig som vill veta mer om möjligheterna med gårdsuppfödd fisk samt planerna på en demonstrationsanläggning. Evenemanget samarrangeras med Gröna klustret Nuntorp och Innovatum Science Park, som med stöd från Västra Götalandsregionen och Fyrbodals kommunalförbund, undersökt möjligheterna att skapa en utvecklings- och kunskapsnod för gårdsuppfödd fisk på Nuntorp. Inför evenemanget sänds aktuell information ut till den e-postadress du anger i anmälan. Meddela i meddelanderutan om du kommer vara med fysiskt eller digitalt. Vid frågor kontakta oskar.reineling@agrovast.se. Anmäl dig enkelt via www.gronamoten.se senast 11 december. Varmt välkommen!

Här kan du klicka in på länk om du vill vara med. Uppge namn och mailadress.

Microsoft Teams-möte

Anslut från datorn, mobilappen eller rumenheten

Klicka här för att ansluta till mötet

Mötes-ID: 317 129 610 217
Lösenord: UG5QoD

Ladda ned Teams | Anslut på webben

Läs mer | Mötesalternativ

Program

9.30 Registrering med fika
Enklare förtäring serveras.

10.00 Välkomna
Oskar Reineling, Agroväst Gröna Möten, Carin Alfredsson från Gröna Klustret och Emelie Hennström från Innovatum Science Park hälsar välkomna.

10.05 Arbetet med att skapa en utvecklings- och kunskapsnod för gårdsuppfödd fisk
Carin Alfredsson från Gröna klustret och Emelie Henström från Innovatum Science Park berättar om planerna med att etablera en utbildnings- och demonstrationsanläggning för gårdsuppfödd fisk på Nuntorp.

10.30 Landbaserad fiskuppfödning, hur funkar det?
Jason Bailey från Saga Aqua beskriver fiskuppfödningens förutsättningar, olika system, vilka fiskar som passar, vad de äter och hur de mår? Hur går det till att föda upp en afrikansk fisk i Sverige? Vad bör vi tänka på om vi vill odla en fisk som clarias och tilapia jämfört med gös eller abborre, eller en laxfisk som regnbåge? Är det verkligen så att en fisk är en fisk?

11.25 Konceptet Gårdsfisk – Så fungerar det för svenska bönder att föda upp fisk på sina gårdar
Mikael Olenmark från Gårdsfisk berättar om resan från fallfärdig lada till klimatsmart fiskuppfödning i världsklass.

12.15 Reflektioner och avslutning

12.30 Lunchservering till självkostnadspris för intresserade

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.

Utvärdering för aktiviteten "Landbaserad fiskuppfödning"

  • ÅÅÅÅ snedstreck MM snedstreck DD
  • Tack för att du hjälper oss bli bättre!


  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

14 december 2023
09:30 - 12:30
Nuntorps Gård, Nuntorp Brålanda

Samarrangörer

Gröna Möten
Konceptet Agroväst Gröna möten möjliggörs 20230501-20260430 genom:
Konceptet Agroväst Gröna möten möjliggjordes 20200701-20230430 genom:
info@gronamoten.se
Besöks-/ Leveransadress: 
Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, 532 31 SKARA

Postadress: 
Box 63, 532 21 SKARA
© 2020 Gröna Möten. Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram