Jordbruket och kolinlagring

FRÄMJAR BIOLOGISK MÅNGFALD, JORDHÄLSA OCH LÖNSAMHET

Jordbruket och vår matproduktion spelar en viktig roll i arbetet med att möta klimatutmaningen. Öka mullhalt och bördighet, bevara och skapa ekosystemtjänster, samt bidra till ett hållbart matsystem. Det finns både flera sätt att mäta och kunna bidra till med kolinlagring som exempelvis minskad jordbearbetning, direktsådd, grön mark året om och då genom fleråriga växter.

Evenemanget är kostnadsfritt, digitalt och vänder sig till dig som är lantbruksföretagare eller rådgivare. Inför evenemanget sänds aktuell information till mötet ut och en länk till en e-postadress du anger i anmälan. Vid frågor kontakta madeleine.vendel@agrovast.se. Viktigt att du anmäler dig senast 28 maj via www.gronamoten.se. Varmt välkommen!

Program

14.00 Välkommen
Madeleine Vendel, Agroväst Gröna Möten hälsar välkommen.

14.10 Markkol och klimatnytta
Lennart Wikström, chefredaktör för Lantbrukets Affärer och ordförande för KSLA:s kommitté för markkol och klimatnytta ger en bild av markkolets betydelse och begränsningar både för bördighet och klimatnytta. Markens innehåll av kol är ett trögrörligt system och kan vara svårt att mäta. Att förstå och kunna beskriva kolets kretslopp både på gården och i de efterföljande länkarna i värdekedjan är en förutsättning för att kunna ta vara på marken och grödan som resurs.

14.45 Mer kol i svensk åkermark med Svensk Kolinlagring
Gino Carciola, Svensk Kolinlagring har lanserat Sveriges första program för att ersätta jordbrukare för insatser som lagrar kol i svensk åkermark. Svensk Kolinlagring är en plattform och ett samarbete mellan jordbrukare, företag och forskning som stödjer jordbrukare att förbättra jordhälsan, främja biologisk mångfald och lagra in mer kol i jorden.

15.20 C02 Certifikater och kolinlagring, hur mycket kan man tjäna?
Carl Svensson och Harald Nordtorp, Agreenacarbon, berättar mer om vad kolinlagring innebär och en ytterligare inkomstkälla från C02 certifikater. Bli inspirerad till hur ni kan komma igång. Vi kommer att fördjupa oss inom, vad är
Agreena, vad är koldioxidmarknaden, vart är den på väg? Regenerativt jordbruk i samband med C02 certifikater.

16.15 Avslut

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.

Utvärdering för aktiviteten "Jordbruket och kolinlagring"

  • ÅÅÅÅ snedstreck MM snedstreck DD
  • Tack för att du hjälper oss bli bättre!


  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

30 maj 2023
14:00 - 16:15
Digital Mötesplats, Teams .
Skaraborg

Samarrangörer

Gröna Möten
Konceptet Agroväst Gröna möten möjliggörs 20230501-20260430 genom:
Konceptet Agroväst Gröna möten möjliggjordes 20200701-20230430 genom:
info@gronamoten.se
Besöks-/ Leveransadress: 
Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, 532 31 SKARA

Postadress: 
Box 234, 532 23 SKARA
© 2020 Gröna Möten. Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram