Hur påverkar vädret spannmålskvaliteten?

-I ETT FÖRÄNDRAT KLIMAT

Med 2023 års skörd i färskt minne funderar man på vad man har att vänta sig i framtiden vad gäller skördevädret och vilken beredskap man behöver ha vad gäller torkning och lagring.
Problemen med ökad nederbörd och högre temperaturer är att mögelsvamp växer till i större omfattning, problem med skadeinsekter ökar och att groningsegenskaper försämras.
Det är klokt att se över sin kapacitet vad gäller torkning, lagring för att ta höjd för ogynnsamma förhållanden på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt.

I seminariet redogörs för hur skördeåret 2023 såg ut och vilka risker man ser under lagerperioden. Vi diskuterar även vad man kan förvänta sig framöver vad gäller skördeväder och vilken kapacitet för att ta hand om spannmålen som kan behövas för att klara kvalitetskraven.

Evenemanget arrangeras i samarbete med Nätverket Odling Kvalitet och Klimat 2030. Det är kostnadsfritt och vänder sig till dig som är lantbrukare, företagare inom de gröna näringarna eller rådgivare. Vid frågor kontakta madeleine.vendel@agrovast.se. Viktigt att du anmäler dig senast 24 januari via www.gronamoten.se. Varmt välkommen!

Program

09.30 Kaffe, smörgås, registrering och mingel
Madeleine Vendel, Agroväst Gröna möten, hälsar välkommen tillsammans med Thomas Börjesson, Agroväst.

10.00 Kvaliten på 2023 års svenska spannmålsskörd
Erik Hartman ger en sammanfattning av Foder och Spannmåls kvalitetsinventering.

10.30 Praktiska exempel från fält 2023 – Inomfältsvariationer vad gäller mjöldryga m.m
Fredrik Tidström, VÄXTAB

11.00 Paus

11.15 DON-situationen i Finland 2023
Hanna Helkkula, Spannmålsbranschens samarbetsgrupp i Finland.

11.45 Skördeväder i ett förändrat klimat
Johan Groth, StormGeo

12.15 Lunch

13.15 Utmaningar vad gäller torkning och lagring av spannmål i ett förändrat klimat
Hugo Westlin, RISE

13.45 Vilka problem kan man förvänta sig öka, vad ser man på analyslaben?
Thomas Börjesson, Agroväst

14.15 Diskussion

14.45 Avslut

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.

Utvärdering för aktiviteten "Hur påverkar vädret spannmålskvaliteten?"

  • ÅÅÅÅ snedstreck MM snedstreck DD
  • Tack för att du hjälper oss bli bättre!


  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

31 januari 2024
09:30 - 14:45
SLU Smedjan Hernquistsalen, Gråbrödragatan 7 Skara
Skaraborg

Samarrangörer

Gröna Möten
Konceptet Agroväst Gröna möten möjliggörs 20230501-20260430 genom:
Konceptet Agroväst Gröna möten möjliggjordes 20200701-20230430 genom:
info@gronamoten.se
Besöks-/ Leveransadress: 
Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, 532 31 SKARA

Postadress: 
Box 63, 532 21 SKARA
© 2020 Gröna Möten. Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram