Hur kan vi gå mer i takt med kundernas efterfrågan?

Datum/Tid
Datum - 09/05/2019
13:00 - 17:00

Plats
Riverside hotel & konferens

Region
Västra Götaland


OM KONSUMENTERNAS SYN PÅ NÖT- OCH LAMMKÖTTSKVALITET

Med färska siffror på minskad köttkonsumtion blir det än viktigare att kunna leverera den köttkvalitet som kunder och konsumenter förväntar sig. För att det ska vara ekonomiskt hållbart för uppfödare att satsa på diversifierad köttkvalitet krävs affärsmodeller som stödjer detta genom hela kedjan. Ökade krav ställs på produktionssystemet för att på ett effektivt sätt tillgodose kundernas mer medvetna val.

Inom Interreg ÖKS-projektet Efterfrågedriven innovation för högre kvalitet på nöt- och lammkött har vi tittat närmare på hur värdeflödena ser ut idag, hur vi kan skapa affärsmodeller som stöttar producenter i att bättre marknadsföra sig själva och sin produkt. Vi ser att medvetenheten och efterfrågan på kött med både hög etisk kvalitet och hög ätkvalitet ökar och genom projektets forskningsstudier på hur olika aspekter av djurvälfärd påverkar våra val kan vi nu redovisa vilka konsekvenser vi redan nu kan se när det gäller betalningsvilja och val av produkt. Eftermiddagsseminariet vänder sig till alla med intresse för hur vårt konsumtionsmönster är på väg att förändras vad gäller nöt- och lammkött. Anmälan på gronamoten.se senast 29 april.

Program

Ladda mer program i pdf-format här >>>

13.00 Registrering och mingel

13.15 Inledning
Ulrika Åkesson, projektledare Agroväst, hälsar välkommen. Programmet inleds av Robin Kalmendal, Västra Götalandsregionens koncernstab för regional utveckling.

13.30 Hvordan opfatter skandinaviske forbrugerne dyrevelfærd og spisekvalitet, og hvad har indflydelse på betalingsvilligheden?
Mathilde Tønnesen och Karen Brunsø, Aarhus Universitet, visar resultat från fokusgruppeinterviews afholdt i Danmark, Norge og Sverige og dugfriske resultater fra surveys gennemført i foråret 2019 i Danmark og Sverige.

14.00 Presentation av Köttskolan.se

14.10 Styrk viden og kommunikation i værdikæden
Julie C Henriksen, Økologisk Landsforening, presenterar test-case av nya affärsmodeller och koncept för att lyfta fram mervärden i nationellt kött. Randi Worm berättar om etisk slagt som merværdi.

14.50 Gruppdiskussion/Dialog med kaffe

15.10 Hur kan vi gå mer i takt med kundernas efterfrågan?
Emma Holtz, RISE, beskriver utmaningar som finns i dagens produktionssystem och möjliga vägar till ett mer dragande system mellan konsument och producent.

15.40 Udfordringer i marketsdrevet dyrevelfærd – et værdikædeperspektiv
Klaus Brønd Laursen och Lars Esbjerg, Aarhus Universitet, præsenteres indsigter fra flere typer af værdikæder i både Danmark og Sverige. De argumenter for, at udviklingen af bedre dyrevelfærd er afhængig af at alle aktørerne i værdikæden påtager sig et ansvar og ikke blot afventer ændringer i forbrugsmønstre.

16.10 Gruppdiskussion med enkät

16.30 Reflektioner från dagen och projektet

 

 

Gröna Möten Fyrbodal möjliggöras genom finansiering från 

Anmälan

Bokningen är stängd för detta evenemang.