Hur håller vi grödan frisk hela säsongen? SKÖVDE

Datum/Tid
Datum - 04/02/2020
09:30 - 15:30

Plats
Science Park Skövde konferens

Region
Skaraborg


VERKTYG FÖR ATT TIDIGT UPPTÄCKA SVAMPANGREPP

Uppdatera dina kunskaper om hur du på ett bra sätt anpassar din svampstrategi för att nå högre skördar och minskad resistens. Vi ser ett ökat svamptryck, etablerade preparat förbjuds och nya har godkänts. Hur står sig de nya preparaten gentemot de etablerade? Möt expertis från Jordbruksverket tillsammans med växtskyddsföretagen Bayer, BASF, Syngenta och Corteva. På plats finns även prisbelönt lantbrukare från Skottland, David Fuller-Shapcott, som ökat sin skördepotential genom nätverket YEN. Företaget Metos presenterar möjligheterna med svampprognoser baserat på väderdata.

Program

Ladda ner program i pdf-format här >>>

09.00 Registrering med kaffe och macka

09.30 Inledning
Ulrika Åkesson, Gröna Möten, inleder seminariet. Presentation av dagens moderator, Lennart Wikström, Lantbrukets affärer.

09.40 Svampstrategier som medel för ökade skördar och minskad resistens
Fungicidkartan, FRAC, ger viktig kunskap om vilka strategier du behöver ha för att minska miljöpåverkan och svampresistens.  Eva Mellqvist, Jordbruksverket, ger oss grunderna.

10.30 Fungicidstrategi på Sweethope farm i Skottland
David Fuller-Shapcott, berättar om arbetet med Yield Enhancement Network (YEN) och svampstrategier i ett klimat som till stor del liknar det i Västra Götaland. Föredraget hålls på engelska.

Paus

11.30 Teknisk lösning för klimatkontroll och  svampdetektion
Christina Pilz, researcher Pessl Instruments, presenterar Metos väderbaserad prognosmodell som ger beslutsstöd gällande svampangrepp.  Föredraget hålls på engelska.

12.15 Lunchpaus med mingel

13.00 Presentation av växtskyddsmedel
Presentation av växtskyddsföretagen Bayer, BASF, Corteva och Syngenta. Lennart leder passet. Presentationerna utgår ifrån FRAC-kartan. Hur passar olika preparat in över säsongen, var i strategin ger det bäst effekt?

14.30 Dialog om strategier

15.15 Sammanfattning simulering svampstrategier

15.30 Dagen avrundas 

Det kostar 200:-/deltagare och betalas via swish på plats. Vi förbehåller oss rätten att efterdebitera utebliven närvaro.
Anmäl ditt deltagande genom att registrera dig på www.gronamoten.se senast 25-01-2020.
Vid frågor om evenemanget kontakta Ulrika Åkesson, ulrika.akesson@agrovast.se, 0703-105630.
Evenemanget sponsras av Lantbrukets affärer, Soyl, Syngenta, Bayer, Corteva och BASF.

Anmälan

Bokningen är stängd för detta evenemang.