Grön biomassa som högvärdigt protein-, energifoder till lantbrukets djur

RESULTAT FRÅN FODERFÖRSÖK INOM EKOLOGISK KÖTT- OCH MJÖLKPRODUKTION

Etableringen av den svensk-danska utvecklingsplattformen för grön bioraffinering har givit oss resultat inom en rad områden. Inom ramen för Green Valleys har foderförsök genomförts på installad mjölkkobesättning och tillväxtgrisar. Detta för att studera och jämföra hur väl proteinet fungerar hos både idisslare och enkelmagade djur. Utifrån försöken har en uppskalning gjorts till besättningsnivå där eventuella miljö- och klimatlindrande effekter analyserats. En ekonomisk jämförelse har även gjorts mellan grönt proteinkoncentrat och sojaproteinkoncentrat. Studierna ger oss viktig kunskap om hur vi kan öka vår självförsörjningsgrad och skapa ett robustare djurhållningssystem genom att öka andelen regionalt producerat foder. Agroväst Gröna Möten arrangerar under SLU Smedjeveckan ett seminarium som vänder sig till dig som är kött- och mjölkproducent med intresse för ökad cirkularitet på den egna gården. Evenemanget görs som en del av Interreg ÖKS Green Valleys slutredovisning.

Anmäl dig enkelt på gronamoten.se senast 26 september. Agroväst Gröna Möten följer myndigheters och regeringens rekommendationer gällande folkhälsa och smittspridning. Har du frågor kring evenemanget kontakta gärna Madeleine Vendel, madeleine.vendel@agrovast.se.

Program

13.30 Inledning
Agroväst Gröna Möten hälsar välkomna till SLU Campus. Kort introduktion om Green Valleys koncept.

13.45 Presskaka från grön biomassa - ett bra foder till idisslare
Dannylo de Sousa och Elisabet Nadeau, SLU, presenterar resultat från foderförsök på baggar och mjölkkor.

14.20 Pressjuice från grön biomassa till tillväxtgrisar
Anna Wallenbeck och Elisabet Nadeau, SLU, berättar om genomfört foderförsök på tillväxtgrisar inom ekologisk produktion och lagringsstabilitet på pressjuice.

14.45 Erfarenheter från tidigare foderförsök
Morten Ambye-Jensen, Aarhus Universitet, förmedlar status på grön bioraffinering i Danmark och erfarenheter från processteknikens effekt på foderkvaliteten.

15.15 Kaffe och summering

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.

30 september 2021
13:30 - 15:30
SLU Smedjan Hernquistsalen, Gråbrödragatan 7 Skara
Skaraborg

Samarrangörer

Gröna Möten
Konceptet Agroväst Gröna möten möjliggörs 20230501-20260430 genom:
Konceptet Agroväst Gröna möten möjliggjordes 20200701-20230430 genom:
info@gronamoten.se
Besöks-/ Leveransadress: 
Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, 532 31 SKARA

Postadress: 
Box 234, 532 23 SKARA
© 2020 Gröna Möten. Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram