Green Valleys med gröna bioraffinaderier

DEMONSTRATION AV OCH DIALOG OM GREEN VALLEYS SOM AFFÄRSKONCEPT

Vi kan minska vår sårbarhet inom det svenska lantbruket genom att utveckla och förädla produkter från vallodling. Green Valleys har under tre år fördjupat forskning och tester som visar att fraktioner från grön bioraffinering skapar förutsättningar för ökad inhemsk produktion av bioenergi samt högvärdiga fiber- och proteinprodukter. Genom att öka andelen vall i växtföljden kan vi även öka skördar för andra grödor i växtföljden. Som en del i slutredovisning av Interreg ÖKS-projektet Green Valleys bjuder vi in företag inom den agrara näringen som har intresse av aktuell forskning och testade tekniklösningar som ökar värdet på gräs- och baljväxter i en raffineringsprocess. Delta i dialog om hur vi genom nya samarbeten bygger lönsamma och cirkulära affärsmodeller.

Anmäl dig enkelt på gronamoten.se senast 23 september. Agroväst Gröna Möten följer myndigheters och regeringens rekommendationer gällande folkhälsa och smittspridning. Har du frågor krig evenemanget kontakta gärna Ulrika Åkesson, ulrika.akesson@agrovast.se.

Program

09.00 Samling vid demonstrationsanläggning för grön bioraffinering
Naturbruksskolan Sötåsen hälsar välkommen och visar oss den gårdsanpassade demonstrationsanläggningen.

09.30 Introduktion diskussion affärsmodeller med kaffe

09.45 Diskussion kring system och modeller för gröna bioraffinaderier och lönsamhetsanalyser
Vi diskuterar utifrån utvecklingsplattformen och tre års arbete med tester och optimeringar av konceptet:
- När satsar man på mindre respektive större anläggning och på vilket sätt skiljer sig processerna och tekniken som krävs.
- Best practise från uppskalningsarbetet vid demonstrationsanläggningen på Foulum.
- Hur värderas strömmarna och kombinationen av applikationer.

10.20 Diskussion om konceptets miljöeffekter och hur mjuka värden värderas
- Nettoeffekt när miljö- och klimatmässiga parametrar räknas in, t ex kolinlagring i mark, substitution av importerad soja.
- Kan vi sätta ett pris på kol som lagras in i marken.

10.50 Summering

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.

29 september 2021
09:00 - 11:00
Naturbruksförvaltningen Sötåsen, . Töreboda
Skaraborg

Samarrangörer

Gröna Möten
Konceptet Agroväst Gröna möten möjliggörs 20230501-20260430 genom:
Konceptet Agroväst Gröna möten möjliggjordes 20200701-20230430 genom:
info@gronamoten.se
Besöks-/ Leveransadress: 
Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, 532 31 SKARA

Postadress: 
Box 63, 532 21 SKARA
© 2020 Gröna Möten. Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram