Gödsel som råvara för biogasproduktion och växtnäring

WEBBINARIUM RIKTAT TLL HÄSTFÖRETAGARE

Flera positiva initiativ görs för att öka lokalt producerad bioenergi. Agroväst Gröna Möten bjuder in till dialog utifrån ett av dessa initiativ som drivs av Götene biogas ekonomisk
förening. I Götene pågår nu detaljplaneringen för en större biogasanläggning med stallgödsel som huvudsaklig råvara. På flera andra håll i Västsverige finns intressen för liknande projekt. Vilka möjligheter finns att ta tillvara stallgödsel för produktion av biogas och värdefull växtnäring? Vilka investeringar krävs? Ställ dina frågor och diskutera möjligheter och utmaningar i en lokal satsning på biogas. Vi kommer att diskutera hur man kan få till en kostnadseffektiv hämtning av hästgödsel.

Vi vänder oss till hästföretagare, rådgivare och andra aktörer med intresse för satsning på lokal biogasproduktion med fokus på hästgödsel.

Agroväst Gröna Möten anordnar webbinarium i samverkan med Leader Nordvästra Skaraborg, Götene biogas ekonomisk förening. Anmäl dig nedan senast 21 mars. Du får en länk strax före webbinariet per email.

Program

18.00 Digitalt mingel
Ulrika Åkesson, Agroväst Gröna Möten, hälsar välkomna tillsammans med Kjell Gustafsson, Götene Biogas ekonomisk förening tillika dagens moderator.

18.10 Biogasanläggningen i Götene
Kjell Gustafsson, Götene Biogas ekonomisk förening, berättar om föreningen.

18.25 Hur tas hästgödseln om hand idag?
Anders Benjaminsson, Gasefuels AB.

18.40 Planeringsläget och behovet
Mikael Erlandsson från Gasum AB förklarar planeringsläget av Biogasanläggningen i Götene.
Robert Kinnander och Bertil Hult från Gasum AB belyser behovet av gödsel till Göteneanläggningen.

19.00 Kvalitetskrav på hästgödseln
Robert Kinnander, Gasum AB

19.15 Rationell hantering
Per-Arne Henrysson ger oss exempel från Axvalla travbana
Peter Nordh, PR Slamsugning
Christian Fransson, Gasum AB

19.45 Summering
Anders Benjaminsson

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.

23 mars 2021
18:00 - 20:00
Digital mötesplats, Gråbrödragatan 11 53223 SKARA

Samarrangörer

Gröna Möten
Agroväst Gröna Möten möjliggörs 20230501-20260430 genom:
Verksamheten Agroväst Gröna Möten möjliggjordes 20200701-20230430 genom:
info@gronamoten.se
Besöks-/ Leveransadress: 
Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, 532 31 SKARA

Postadress: 
Box 234, 532 23 SKARA
© 2020 Gröna Möten. Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram