Framtidens resilienta skogar - tallodling

WEBBINARIUM OM HUR DU ÖKAR VÄRDET PÅ DIN TALLSKOG

Med stöd från pågående forskning och inventeringar redogör aktörer med kunskap inom skogsbruk hur du förhindrar minskat värde i tallskogsplantering genom att minimera viltskador. Sedan 2017 har Södra beräknat hur mycket viltbetesskadorna kostar skogsägarna och samhället. Grunden utgörs av aktuella Äbinresultat och en beräkningsmodell utvecklad av Skogforsk.
Enligt Södras genomgång är viltskador på tallskog märkbar samtliga län i Götaland, men med stor variation. Totalt och uppräknat till hela Götaland svarar skadorna för en förlust på 800 000 miljoner kronor per år. Vad är då en rimlig betesskadenivå? Vad kan du som skogsägare göra för att minska betesskadorna? Agroväst Gröna Möten arrangerar tillsammans med Gröna Klustret fjärde delen i vår temaserie om framtidens resilienta skogar. Ta del av pågående arbete och råd inom området. Anmäl dig nedan senast 28 november. Vid frågor kontakta Rikard Brax, rikard.brax@agrovast.se, 0703 14 54 50. Du får en länk strax före webbinariet på den email du anger vid anmälan.

Program

18.00 Digitalt mingel

 18.10 Inledning
Rikard Brax, Agroväst Gröna Möten, öppnar del fyra i temaserien Framtidens resilienta skogar

18.15 Robust och hållbar tallodling i Fyrbodal
Roger Johansson, verksam som skogsägare i Dalsland samt delaktig i Gröna Klustret Nuntorp berättar kort om kvällens tema. 

18.20 Kraftsamling tall
Stefan Persson, Södra Skogsägarna med ansvar för kraftsamling tall, redogör för arbetet med att få skog och vilt i balans.

18:50 Äbin, en vetenskapligt grundad metod för betesinventering
Christer Kalén, viltspecialist på Skogsstyrelsen, beskriver metoden som används för att ge underbyggda prognoser till skogsägare och jägare. Vi får också en sammanfattning av rapporten för 2020.

19.20 Klövvilt och skogsbruk
Märtha Wallgren, forskare vid Skogforsk inom viltekologi, berättar utifrån deras arbete med  klövviltsbete och skogsbruk.

19.50 Paus  

20.00 Hur balansera mellan klövviltets olika ekosystemtjänster?
Fredrik Widemo, forskare och Universitetslektor vid institutionen för vilt, fisk och miljö vid SLU, redogör för ekologisk forskning på hur klövviltet begränsar möjligheterna att bedriva hållbart skogsbruk, samt olika aktörers attityder till vilt, skador från vilt och förvaltningsystem för vilt.

20.30
Paneldialog

21.00 Avslut 

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.

30 november 2021
18:00 - 21:00
Digital mötesplats, Gråbrödragatan 11 53223 SKARA
Fyrbodal

Samarrangörer

Gröna Möten
Agroväst Gröna Möten möjliggörs 20230501-20260430 genom:
Verksamheten Agroväst Gröna Möten möjliggjordes 20200701-20230430 genom:
info@gronamoten.se
Besöks-/ Leveransadress: 
Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, 532 31 SKARA

Postadress: 
Box 234, 532 23 SKARA
© 2020 Gröna Möten. Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram