Det fossilfria lantbruket

En övergång från fossilberoende till fossiloberoende lantbruk är avgörande för att nå klimatmålet. Ökad svensk livsmedelsproduktion kan bidra till positiva effekter för jobb
och sysselsättning, särskilt på landsbygd, och minskad sårbarhet.
Välkommen till ett seminarium om övergången till ett fossilfritt lantbruk!

För dig som är intresserad av det fossilfria lantbruket, vad RISE och Agroväst kan erbjuda samt vad som händer inom elektrifiering inom ramen för ASSAR i Skövde där forskning och utveckling pågår.

Helena Jonsson, landshövding i Jönköpings län, är särskild utredare till regeringen i dessa frågor och presenterar den utredning som tas fram till regeringen med syfte att främja:

  • Övergången till en konkurrenskraftig och fossiloberoende jordbruksproduktion och vid behov föreslå kompensationsåtgärder för att stärka och öka konkurrenskraften inom det svenska jordbruket och öka den svenska beredskapen;
  • jordbrukets övergång till mindre fossil- och resursintensiva insatsmedel utöver drivmedel;
  • övergången till fossiloberoende och mindre fossilintensiva alternativ för arbetsmaskiner
  • innovations- och konkurrenskraften i den inhemska produktionen av biodrivmedel.

Anmäl dig här>>>

Program

10.00 Inledning
Carolina Green, Science Park Skövde, modererar dagen

10.10 Fossiloberoende jordbruk – inför överlämnandet av utredningen
Helena Jonsson, landshövding i Jönköpings län

10.40 Pågående satsningar inom elektrifiering, trendspaning och presentation av elektrifieringslabbet
på ASSAR Industrial innovation Arena
Leif Pehrsson och Lars Tööj, IDC West Sweden AB

11.00 Paus

11.10 Bränsleceller för fordonsindustrin - om Volvos satsning på elektrifiering
Representant från Volvo berättar

11.30 Så arbetar RISE för att hjälpa jordbruket lämna oljeberoendet
Jonas Engström och Ola Pettersson, RISE

12.00 Avslut

Har du frågor om evenemanget kontakta:
Tobias Björck, Koordinator ASSAR, tobias.bjorck@idcab.se, Tfn: 0500 – 50 25 14
Jens Juul, Processledare SmartAgri, jens.juul@agrovast.se, Tfn: 0761 – 07 81 72

Ett samarrangemang mellan Agroväst Gröna Möten, ASSAR Industrial Innovation Arena, och SmartAgri.

15 juni 2021
10:00 - 12:00
Digital mötesplats, . .
Skaraborg

Samarrangörer

Gröna Möten
Agroväst Gröna Möten möjliggörs 20230501-20260430 genom:
Verksamheten Agroväst Gröna Möten möjliggjordes 20200701-20230430 genom:
info@gronamoten.se
Besöks-/ Leveransadress: 
Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, 532 31 SKARA

Postadress: 
Box 234, 532 23 SKARA
© 2020 Gröna Möten. Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram