Demodag grön bioraffinering Sötåsen

BIORAFFINERING OCH VALLBASERADE PRODUKTER

Välkomna på demonstrationsdag av grön bioraffinering den 16 november på naturbruksskolan Sötåsen. Dagen anordnas tillsammans med projekten Interreg ÖKS Green Valleys 2.0 och RISE och deras projekt: Kommersialisering av vallbaserade produkter till enkelmagade djur samt Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Vi kommer att berätta om hur systemlösningen grön bioraffinering går till, tekniken bakom, utfodringsförsök och lönsamhet i systemet. Vi kommer också att tala om vikten av att ställa om till mer klimatneutrala och mer miljösmarta lösningar inom lantbruket samt vikten av att kunna erbjuda ett lokalt odlat proteinfoder för att öka självförsörjningsgraden i Sverige. Det blir också praktiska exempel från tillämpning av grön bioraffinering inom både industri och på gårdsnivå. Vi kommer även att gå ut och se pilotanläggningen på Sötåsen i drift.

Evenemanget är kostnadsfritt och vänder sig till dig som är lantbrukare, företagare inom de gröna näringarna eller rådgivare. Seminariet är ett samarrangemang mellan Naturbruksförvaltningen Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen Västra Götaland ,RISE och Agroväst Gröna Möten. Vid frågor kontakta madeleine.vendel@agrovast.se. Viktigt att du anmäler dig senast 6 november via www.gronamoten.se. Varmt välkommen!

Program

9.00 Fika och registrering i aulan

09.30 Välkommen
Madeleine Vendel, Agroväst Gröna möten och Karolina Bergström, Naturbruksförvaltningen, hälsar välkomna.

09.40 Grön bioraffinering, hur funkar det?
Henrik Olsson, RISE, pratar om tekniken bakom och fördelarna med grön bioraffinering .

10.00 Vad har hänt hittills i projekten?
Agnes Falkenberg Brolin, Agroväst, berättar om projektet Green Valleys, vad man har åstadkommit hittills och vad som kommer att göras framöver.
Carina Gunnarsson, RISE, berättar om projektet Vallbaserade produkter för enkelmagade djur och vad kommer
hända framgent.

10.30 Möjligheter och utmaningar med vallbaserat protein till grisar
Kerstin Sigfridsson, Lantmännen.

10.50 Presskaka som foder och till biogas
Elisabet Nadeau, forskningsledare SLU/Hushållningssällskapet Sjuhärad.

11.15 Rundvandring på området
Vi fokuserar på bioraffinaderiet, men tittar även på biogasanläggningen och biokolanläggningen.

12.30 Lunch i matsalen

13.15 Regionens hållbarhetsmål
Louise Åsenfors, vice ordförande i Miljö- och Regionutvecklingsnämnden Västra Götaland

13.30 Erfarenheter från Danmark
Morten Ambye-Jensen, Bitr. professor Aarhus Universitet, berättar om varför man kommit så mycket längre i Danmark med utvecklingen av grön bioraffinering.

13.50 Lönsamhet och miljönyttan med gröna bioraffinaderier
Håkan Rosenkvist, docent i lantbruksvetenskap, berättar om hur man kan uppnå ekonomisk lönsamhet och stora positiva miljöeffekter med grön bioraffinering.

14.10 Läget hos en lantbrukare
Gustav Hilmér, Hilmér Lantbruk och Carina Gunnarsson, RISE.

14.30 Paneldiskussion
Henrik Olson, RISE, moderator.

15.00 Eftermiddagskaffe med kaka, avslutning

Bokningar

Biljetter

Registreringsinformation

Ja

Så hanterar vi personuppgifter >>

Ja
Nej

Så hanterar vi personuppgifter >>

16 november 2023
09:00 - 15:00
Naturbruksförvaltningen Sötåsen, . Töreboda
Skaraborg

Samarrangörer

Gröna Möten
Agroväst Gröna Möten möjliggörs 20230501-20260430 genom:
Verksamheten Agroväst Gröna Möten möjliggjordes 20200701-20230430 genom:
info@gronamoten.se
Besöks-/ Leveransadress: 
Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, 532 31 SKARA

Postadress: 
Box 234, 532 23 SKARA
© 2020 Gröna Möten. Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram