Biokol ger miljönytta!

RAPPORTSLÄPP AV MILJÖNYTTOMODELL FÖR BIOKOL I LANTBRUKET

För att skapa en trovärdig marknad gällande kolsänksrätter inom svenskt lantbruk behövs en certifieringsstandard. Liknande system finns för klimatkompensationsrätter, men att skapa lokala kolsänksrätter i Sverige är något helt nytt. Hur man räknar på kolsänksrätter är värt att belysa och förklara. Likaså vilka nyttor det ger för klimatet och för jordbruket i sig. Hushållningssällskapet Sjuhärad driver arbetet med att ta fram en standard för certifiering av svenska kolsänksrätter kopplat till biokol som används i det svenska jordbruket. Tillsammans med 2050 Consulting har man tagit fram en modell som kartlägger och analyserar olika effekter när biokol tillämpas i lantbruket.

Lunchwebbinariet innebär lansering av rapporten: "Miljönyttomodell - Kartläggning av systemeffekter av biokol i lantbruket". Evenemanget är kostnadsfritt och vänder sig främst till lantbrukare, rådgivare, studenter och alla med intresse för klimat- och biokolsfrågor.

Vid frågor kontakta Caroline Dahrén, caroline.dahren@agrovast.se, 0708-29 09 18. Anmäl ditt deltagande genom att registrera dig nedan senast 2021-10-27.

Program

12.15 Välkommen
Caroline Dahrén, Gröna Möten Sjuhärad, hälsar välkommen ihop med Cecilia Hermansson, Hushållningssällskapet Sjuhärad.

12.20 Biokolens effekter på miljön i lantbruket
Filip Celander, 2050 Consulting, berättar om miljönyttomodellen för kolsänksrätter. Vi diskuterar bland annat minskad lukt från gödsel, lustgasavgång från mark, och påverkan på albedo.

13.00 Sammanfattning och frågor
Cecilia Hermansson, projektledare, leder frågedialogen.

13.15 Avslut

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.

29 oktober 2021
12:15 - 13:15
Digital mötesplats, . .
Sjuhärad

Samarrangörer

Gröna Möten
Konceptet Agroväst Gröna möten möjliggörs 20230501-20260430 genom:
Konceptet Agroväst Gröna möten möjliggjordes 20200701-20230430 genom:
info@gronamoten.se
Besöks-/ Leveransadress: 
Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, 532 31 SKARA

Postadress: 
Box 63, 532 21 SKARA
© 2020 Gröna Möten. Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram