Att utveckla ett framgångsrikt lantbruksföretag - Del 1

ÖKA DIN KUNSKAP I FÖRETAGANDE

”Att utveckla ett framgångsrikt lantbruksföretag, del 1 och 2” är två seminarier som ingår i projektet framgångsrikt företagande för lantbruk. Dessa två seminarier kommer att bygga på varandra, och vänder sig till lantbrukare, rådgivare och företagare inom de gröna näringarna som vill öka sin kunskap kring företagande, management och ekonomi. Nästa del kommer att vara 21 februari på Bjertorp slott. Inbjudan ligger ute nu.

Evenemanget är kostnadsfritt och vänder sig till dig som är lantbrukare eller rådgivare och är ett samarrangemang Agroväst och Gröna Möten. Inför evenemanget sänds aktuell information ut till mötet till den e-postadress du anger i anmälan. Vid frågor kontakta
madeleine.vendel@agrovast.se 0761 07 81 73. Anmäl dig enkelt via www.gronamoten.se senast 6 november. Varmt välkommen!

Program

09.30 Introduktion till dagen
Kaffe och smörgås. Madeleine Vendel, Gröna möten hälsar välkommen och Janne Rundqvist, dagens moderator berättar kort om projektet och de två seminarierna.

10.15 Enkät- vart lägger jag min tid i mitt företagande
En kort enkät fylls i, resultatet sammanställt under dagen och kommer ligga till grund för den avslutande diskussionen.

10.30 Vad är framgångsrikt företagande?
Sebastian Remvig. Sebastian är agronom och projektledare vid SLU Kompetenscentrum Företagsledning. Sebastian undervisar också i företagsledning inom lantmästarprogrammet.

11.00 Att använda LEAN inom lantbruk
Mikaela Jardstedt, SLU. Mikaela är agronom och doktor i husdjursvetenskap. I sin forskning fokuserar hon på nötköttsproduktion och utfodring, samt ekonomi och företagsledningsfrågor och hur detta kan bidra till en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar produktion av svenskt nötkött.

11.30 Lunch

12.30 Vägen till ett mer lönsamt lantbruk
Lars-Göran Svensson. Lars-Göran har lång erfarenhet av lantbruksekonomi inom LRF och driver nu egna firman L-G lantbruksjuridik. Lars-Göran är också ledamot och aktiv i KSLA (Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien), och har deltagit i framtagandet av rapporten Jordbrukets lönsamhetsproblem – svenskt jordbruk 2030 – vägen dit.

13.00 Nyckelfaktorer för att nå framgång och vad måste vi tänka på framåt?
Johan Ocklind, VD Vadsbo Mjölk AB. Vadsbo Mjölk är en unik satsning på storskalig mjölkproduktion i ett samverkansföretag och ägs idag av 8 lantbrukare. 2014 startade Vadsbo Biogas som producerar fordonsgas och gödsel till växtodlingen. Idag har man 1340 mjölkkor, 40 medarbetare och 2650 ha åkermark.

13.30 Genomgång enkät, diskussion med och frågor till föredragshållarna
Vi går igenom enkäten och därefter lämnar vi utrymme för frågor och diskussioner med våra föredragshållare.

14.30 Avslutning, kaffe och kaka

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.

10 november 2022
09:30 - 15:00
Lundsbrunns Kurort, Brunnsvägen 32 53372 Lundsbrunn
Skaraborg

Samarrangörer

Gröna Möten
Agroväst Gröna Möten möjliggörs 20230501-20260430 genom:
Verksamheten Agroväst Gröna Möten möjliggjordes 20200701-20230430 genom:
info@gronamoten.se
Besöks-/ Leveransadress: 
Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, 532 31 SKARA

Postadress: 
Box 234, 532 23 SKARA
© 2020 Gröna Möten. Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram