Askåterföring

HÅLLBART SKOGSBRUK

När du utvinner skogsbränsle, som grot, från skogen, är det en resursintensiv process som inte bara innebär borttagande av trämaterial utan också av näringsämnen från skogsmarken. Dessa näringsämnen är avgörande för skogens hälsa och produktionsförmåga. När skogsbränslet eldas i till exempel en panna eller ugn, återstår näringsämnena i form av aska efter förbränningen, med undantag av kväve som kan gå förlorat i gasform.
För att kompensera för den förlust av näringsämnen som sker vid skogsbränsleuttaget, är askåterföring en viktig åtgärd. Genom att återföra askan till skogen tillför man näringsämnen till marken på ett kontrollerat sätt. Detta är särskilt värdefullt för att säkerställa skogens långsiktiga produktionsförmåga och för att motverka problem som markförsurning.

Evenemanget är kostnadsfritt och vänder sig till dig som är lantbruksföretagare, rådgivare eller entreprenör. Seminariet är ett samarrangemang mellan projektet Arena Skog och Agroväst Gröna Möten. Vid frågor kontakta madeleine.vendel@agrovast. se. Viktigt att du anmäler dig senast 20 november via www.gronamoten.se. Länk och information sänds ut på förmiddagen samma dag som evenemanget är till den mailadress du anger vid anmälan. Varmt välkommen!

Vill du vara med på digitala evenemanget? Skriv in namn och mailadress när du klickat på länken nedan.

Microsoft Teams-möte

Anslut från datorn, mobilappen eller rumenheten

Klicka här för att ansluta till mötet

Mötes-ID: 340 848 451 550
Lösenord: bHieVM

Ladda ned Teams | Anslut på webben

Läs mer | Mötesalternativ

Program

12.00 Digitalt mingel och välkommen
Madeleine Vendel, Agroväst Gröna Möten och Linnéa Ryrvik, Hushållningssällskapet Sjuhärad, hälsar välkomna.

12.10 Vad är askåterföring?
Skogsskötselspecialisten Peter Ask berättar om vad askåterföring är, och beskriver fördelar och nackdelar med att återföra aska. Dessutom får vi höra om hur de rent praktiskt arbetar med askåterföring på Sveaskog.

12.30 Skogsstyrelsens föreskrifter och rekommendationer
Tobias Johansson som är skogskonsulent på Skogsstyrelsen, berättar om deras föreskrifter och rekommendationer. Vad behöver ingå i en anmälan om askåterföring? Vad ska man tänka på vid spridning av aska, och vad är egentligen skyddszoner?

12.50 Tid för frågor och diskussion

13.00 Avslut

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.

Utvärdering för aktiviteten "Askåterföring"

  • ÅÅÅÅ snedstreck MM snedstreck DD
  • Tack för att du hjälper oss bli bättre!


  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

21 november 2023
12:00 - 13:00
Digital Mötesplats, Teams .
Skaraborg

Samarrangörer

Gröna Möten
Konceptet Agroväst Gröna möten möjliggörs 20230501-20260430 genom:
Konceptet Agroväst Gröna möten möjliggjordes 20200701-20230430 genom:
info@gronamoten.se
Besöks-/ Leveransadress: 
Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, 532 31 SKARA

Postadress: 
Box 63, 532 21 SKARA
© 2020 Gröna Möten. Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram