Är klimatneutralt lantbruk möjligt?

Datum/Tid
Datum - 29/10/2019
09:15 - 13:00

Plats
Herrljunga Hotell & Konferens

Region
Sjuhärad


OM HUR DU BERÄKNAR DITT LANTBRUKS MILJÖPÅVERKAN OCH HUR DU KAN KLIMATKOMPENSER

Vi vill knyta an till den dialog som finns inom de gröna näringarna och de ambitiösa mål som är uppsatta nationellt och hos de stora livsmedelsföretagen i Sverige.
Vad kan den enskilde lantbruksföretagaren påverka i vardagen och styra mot netto noll i klimatpåverkan? Hur kan man som enskild företagare göra beräkningar på den egna verksamhetens påverkan på miljö och klimat? Vi bjuder in aktiva inom de gröna näringarna med intresse för frågor som rör klimatneutralt lantbruk.

   

Program

Ladda ner program i pdf-format här >>>

09.15 Registrering med kaffe
Gröna Möten, Caroline Dahrén, hälsar välkommen. Energigården inspirerar och informerar genom Camilla Linder som är dagens moderator.

09.30 Teorierna bakom omställning till hållbart lantbruk, inom jord och skog
Ulf Sonesson, RISE, ger oss spelplanen utifrån gällande beräkningsmodeller och möjliga vägar till omställning för lantbruket.
Johan Sonesson, Skogforsk, visar på hur skogen kan göra klimatnytta på olika sätt och om balansen mellan kolinlagring och produktion.

10.40 Dialogsamtal

11.00 Konkret exempel på hur du beräknar ditt lantbruks miljöpåverkan
Emma Hartelius, Grimstorps Gård i Sandhem, berättar hur hon använt familjegården som exempel för beräkning av klimatavtryck i nötköttsproduktion.

11.30 Klimateffektiv lösning med fokus på vall och restprodukter
Jan Forsell, Bjursås Lantbruk i Dalarna, berättar om hur han anpassar och utvecklar möjligheter som gör verksamheten mer klimateffektiv och hur hans produkter och restprodukter kan vidareförädlas i närområdet.

12.00 Sammanfattning och lunch

Seminariet är kostnadsfritt. Detta är ett samarrangemang mellan Energigården och Gröna Möten och görs inom ramen för kraftsamlingen Klimat 2030.
Vid frågor om evenemanget kontakta Gröna Möten Caroline Dahrén, caroline.dahren@agrovast.se.

Anmäl dig via evenemanget på www.gronamoten.se. Uteblivelse debiteras med 350:-/person.

 

Anmälan

Bokningen är stängd för detta evenemang.