En heldag om mjölk

22 november, 2017

Det finns ett stort intresse av att få mer kunskap inom mjölk- och mejeriproduktion. Grunden till att starta mötesplatsen Gröna Möten är just att fånga dessa aktuella behov, samla kunskapskällor från olika aktörer och sprida denna kunskap till våra gemensamma nätverk av lantbruksföretag, rådgivning och studenter.
Behovet av ett heldagsseminarium med tema hur man säkrar hög kvalitet på mejeriprodukter lyftes fram inom Lokalproducerat i Västs branschråd för ägg och mejeri. Cecilia Faktus, rådgivare vid Lokalproducerat i Väst säger att ”Vi såg en möjlighet att göra ytterligare kompetenshöjande insatser via EU-projektet REFRAME. Det är tredje gången vi utnyttjar de medel vi har fått för ökad kunskap bland regionala mjölk- och mejeriproducenter via vår medverkan i det fyraåriga EU-projektet. Vi märker att det ger nytta och får företag att våga ta nästa steg”. Detta gjordes som ett samarrangemang inom Gröna Möten och inbjudna experter var Marcus Nyström, livsmedelsingenjör från Lactovet och Elisabet Nadeau, forskningsledare vid SLU i Skara och vid Hushållningssällskapet Sjuhärad.

”Vi ville få med hela kedjan, från foderproduktion, mjölkproduktion till tillverkning av olika merjeriprodukter”, berättar Ulrika Åkesson, Agroväst, projektledare för Gröna Möten. ”Elisabet har lång erfarenhet av att ha arbetat med olika mjölkförbättringsprojekt utifrån foderproduktion, inte minst inom Agroväst Mjölkprogram, där Elisabet är programansvarig.”

Håll sporerna borta från mjölken

”Det är viktigt att framför allt i ensilagehanteringen vara noggrann så att andelen sporer minimeras”, säger Elisabet. Sporer i ensilaget ger smörsyrajäsning som går via gödseln till mjölken och orsakar problem vid osttillverkningen. Efter ett sporprojekt som genomfördes 2007-2009 konstaterades följande rekommendationer för vallskörd och ensilering: Bredspridning eller liten sträng.  Vidare bör Ts-halten i grönmassan vid inläggning vara ca 28-35 % i plansilo och helst 40-50 % i rundbal. Var noga med packning mellan lassen i plansilon och täck plansilon väl med två lager plast och utmed kanterna på silon samt täck plasten med t.ex. nät eller träflis. Ensilage i rundbal ska plastas med minst 8 lager plast. Tillsatsmedel rekommenderas. Det är också viktigt att se till att korna är rena och att man håller en god hygien hela vägen till mjölktanken.
På frågan om hur Elisabet vill sammanfatta hur vi säkrar en hög kvalitet på mjölkråvaran säger hon: “Renlighet, noggrannhet och positiv tänkande”.

Kvalitetssystem ger viktig vägledning till vardags

Marcus Nyström har lång erfarenhet av arbete med att sätta upp kvalitetssystem, även i mindre verksamheter. Det kan tyckas omständigt att rita flödesschema, identifiera faror och skriva ner rutiner – men det är helt klart en grundläggande och viktig investering om man vill sikta mot en god och jämn produktkvalitet.


Under dagen går Marcus ytligt igenom tanken med att göra en HACCP-plan, hur den bör vara uppbyggd, tips och råd för att komma igång. Marcus poängerar ”Rutiner är A och O för att få saker att fungera effektivt. De behöver inte vara många och lägg extra tid på att göra dem lätta att förstå.” Det är viktigt att det är lätt att se syftet med varför en rutin finns.
Marcus menar också att man inte ska vara rädd för att det blir fel – fel uppstår alltid. Har man då rutiner för hur man hanterar t ex krav på återkallelse, då blir allt mycket enklare.
Ett annat inslag under den fullmatade dagen var mjölkens mikrobiologi. Marcus delade upp avsnittet i nyttiga bakterier (som ger produkten dess karaktär), produktförstörande bakterier (som sönderdelar och ger avvikande smak och lukt), sjukdomsframkallande bakterier (som framkallar toxin eller infektion).
Sist på dagen gavs tips och råd om hur man med enkla, egna provmetoder kan kontrollera kvaliteten på mjölken, som en värdemätare på att kvaliteten håller önskad nivå.
Drygt 40 deltagare kom till seminariet måndagen 13 november 2017, flertalet små och medelstora mejerier från närområdet. Med under dagen var även en grupp studenter från Uddetorp.

Ulrika Åkesson, Agroväst

Foto Ulrika Åkesson

Nyhetsarkiv

Gröna Möten
Agroväst Gröna Möten möjliggörs 20230501-20260430 genom:
Verksamheten Agroväst Gröna Möten möjliggjordes 20200701-20230430 genom:
info@gronamoten.se
Besöks-/ Leveransadress: 
Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, 532 31 SKARA

Postadress: 
Box 234, 532 23 SKARA
© 2020 Gröna Möten. Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram