Framtidens resilienta skogar

TEMAFÖREDRAG OM ROBUST OCH LÖNSAM TALLODLING

Många talar om behovet av ökad resiliens i svenskt skogsbruk, dvs där bruket av skogen bidrar till att ekosystemet i sig klarar av störningar orsakade av till exempel ett förändrat klimat med kraftigare väderomslag och ökat skadedjurstryck. Skogsstyrelsen uppmanar till fler initiativ som återskapar balans mellan framför allt andelen gran och tallskog, där den senare under lång tid konkurrerats ut av gran i stora delar av Mellan- och Sydsverige.

Till detta webbinarium bjuder Agroväst Gröna möten tillsammans med Gröna Klustret Nuntorp in för att ta del av kunskap kring ökad tallskogsetablering. Anmäl dig senast 5 april på gronamoten.se. Du får en länk strax före webbinariet per email.

Program

18.15 Digitalt mingel

18.30 Robust och hållbar tallodling i Fyrbodal
Rikard Brax, Agroväst Gröna Möten, öppnar den digitala temaserien om Framtidens resilienta skogar. Roger Johansson, verksam som skogsägare i Dalsland inleder med kort reflektion om deras satsning på att öka andelen tall i deras skogsbestånd.

18.35 Relevant forskning är grund för lokal dialog om mera tall
Erik Fernemar, Skogsstyrelsen, berättar om den nationella satsningen Mera Tall 2021.

18.40 Skillnader i tillväxt mellan tall och gran
Oscar Nilsson, Skogforsk, presenterar resultat från nyligen publicerad avhandling ”Etablering och tillväxt för tall och gran – en jämförelse mellan arter”

19.20 Skapa rätt förutsättningar för god tallskogsetablering
Ulfstand Wennström, seniorforskare Skogforsk, redogör för frökvalitetens betydelse i tallsådd och vikten av rätt markberedning.

19.40 Paus

19.50 Praktiska erfarenheter av tallsådd
Bo och Per Jonasson,  Skogspodden, bedriver ett lönsamt skogsbruk med kvalitetsfokus som har hög biologisk mångfald och höga sociala värden. Här kommer de att berätta hur de beskogar genom att glesplantera gran och så tall i kombination ofta under en fröträdsställning.

20.10 Dialogsamtal med dagens talare
Under ledning av Rikard.

20.30 Avslut

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.

7 april 2021
18:15 - 20:30
Digital mötesplats, Gråbrödragatan 11 53223 SKARA
Fyrbodal

Samarrangörer

Agroväst Gröna Möten Västra Götaland och Halland
Verksamheten i Agroväst Gröna Möten möjliggörs genom:

Gröna Möten Sjuhärad
Verksamheten i Gröna Möten Sjuhärad möjliggörs genom:
info@gronamoten.se
Besöks-/ Leveransadress: 
Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, 532 31 SKARA

Postadress: 
Box 234, 532 23 SKARA
© 2020 Gröna Möten. Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram