Uppdatera dina intresseområden

Du är en viktig del i vad vi ska prioritera när det gäller kunskapsområden och aktuella teman för de gröna näringarna i Västra Götaland och Halland.
Kryssa i inom vilka kunskapsområden du är intresserad av att få del av senaste forskning och ny teknik.
Du kommer fortsatt få Agroväst Gröna Mötens nyhetsbrev. Vi byter namn till Aktuellt evenemangsprogram från och med augusti 2020.

Bekräfta emailadress som du önskar få Gröna Mötens information till

Kan du tänka dig att få länk till information via sms, fyll i mobiltelefonnummer här