Semper Götene säkrar långsiktigt behov av mjölkråvara

7 september, 2018

Triple one heter storsatsningen som den familjeägda internationella livsmedelskoncernen Hero gör inom modermjölksersättning. Jörgen Thunholm, plastchef vid Semper i Götene, ger förklaringen till Triple one: “Vi väljer helt enkelt att samla alla produkter inom segmentet modermjölksersättning under ett och samma varumärke, nämligen Semper. Rent praktiskt innebär detta att vi tar hem marknad från europeiska underleverantörer hit till Götene.”

God tillgång på råvara och kompetens

För de som bor i Götene är det fortfarande många som ser Arla och Semper som samma företag. Och det finns fortsatt idag, 12 år efter försäljningen av Semper, samverkan mellan företagen då de ligger tätt integrerade mitt inne i Götene. Och mjölkråvaran som torkas kommer till stor del från närliggande Arla-bönder. Är det viktigt med svenska råvaror för Sempers olika torrprodukter? På det svarar Jörgen att alltfler av deras produkter har märkning om att det är svensk mjölk. Det är viktigt för den svenska marknaden, inte lika viktigt på den europeiska marknaden där priskonkurrensen är tuffare. Samtidigt framhålls att där finns i Götene god tillgång på råvara och en god, upparbetad kompetens. Få vet kanske att det var tack vare ett patent från 1939 som anläggningen i Götene byggdes. På Sempers webbsida kan man läsa historien om Ninni Kronberg. Hennes uppfinning om hur man torkar mjölk köptes av den svenska entreprenören doktor Axel Wenner-Gren som startade Svenska Mjölkprodukter AB år 1939, det som senare skulle bli Semper. Mitt under andra världskriget började bygget av anläggningen i Götene och 1948 lanserades världens första industritillverkande modermjölksersättning – tillverkad i Götene. Och nu 2018 satsas alltså drygt 100 miljoner på att samla all produktion av modermjölksersättning inom Hero-koncernen hit till anläggningen i Götene. Många följde bytet av torktorn som gjordes nu i augusti och som krävde att gatlampor, elledningar och vägskyltar togs ner för att det åtta meter breda ekipaget skulle kunna transporteras från hamnen. Nu väntar ett sex månaders produktionsstopp för att installera det nya torktornet. Investering görs dessutom i en helt ny förpackningslinje för högriskprodukter som kommer ha en kapacitet på 3000 ton per år.

Mervärden viktiga att lyfta fram

Vid information till företagare i Götene som hölls 3 september berättar Jörgen Thunholm att satsningen inte kommer innebära någon produktionsökning i antal ton, men i och med att man nu fokuserar på högriskprodukter med ett högre marknadsvärde kommer det innebära en omsättningsökning. Detta är också en förberedelse för att kunna ta nya affärer inom produktområde modermjölksersättningar. Semper kan ses som ett gott exempel på hur de svenska mervärdena hjälper oss stärka produktion i Sverige och inte minst behovet av kvalificerad arbetskraft på landsbygden.

Under en tid har Semper bearbetat den kinesiska marknaden. En delegation från Kina har besökt och granskat anläggningen. Det är en komplicerad process att ta sig igenom. Jörgen menar att det är viktigt att tydliggöra vilka viktiga mervärden vi har i området. Här finns god råvarutillgång, korna lever ett bra liv och är friska samt vattenkvalitet är hög. Semper framhåller i sin marknadsföring det faktum att vi befinner oss mitt emellan två biosfärområden, något som visar på hur vi värnar om viktiga natur- och kulturvärden i området där vi verkar. Detta är mervärden som för vissa marknader skattas högt, menar Jörgen. På frågan om vad Sempers nya produktfokus innebär för utvecklingen av landsbygden och behovet av mjölkråvara svarar Jörgen att satsningen som nu genomförs innebär att mjölkråvarubehovet säkras långsiktigt. Vad som händer om vi får certifikat för export till Kina kan han i dagsläget inte svara på annat än att det skulle bli en ny milstolpe i Sempers långa, gedigna histora.

Ulrika Åkesson, Agroväst
Text

Sempers bilder

 

 

 

Nyhetsarkiv

Gröna Möten
Konceptet Agroväst Gröna möten möjliggörs 20230501-20260430 genom:
Konceptet Agroväst Gröna möten möjliggjordes 20200701-20230430 genom:
info@gronamoten.se
Besöks-/ Leveransadress: 
Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, 532 31 SKARA

Postadress: 
Box 234, 532 23 SKARA
© 2020 Gröna Möten. Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram