Satsning på produktion och förädling av grönskördade bönor

27 april, 2020
Följande pressmeddelande publiceras 27 april 2020 gällande viktig satsning på åkerböna som livsmedel

I Dalsland och Västra Skaraborg finns unika förutsättningar och lång erfarenhet av att odla och förädla baljväxter i form av grönskördade ärtor. Trender som hälsa och välmående, mer vegetariskt på tallriken och ett ökande intresse för lokalproducerad svensk mat driver på efterfrågan på växtproteiner i Sverige. I ett nytt projekt satsas nu 4,7 miljoner på livsmedelsförädling av åkerbönan. Projektet lägger grunden för ett långsiktigt och lönsamt samarbete inom odling och förädling av grönskördade bönor.

”Toppfrys köper i dagsläget ärtor från cirka 130 odlare i området. En satsning på grönskördade bönor är ett naturligt nästa steg i utvecklingen av Toppfrys. Satsningen kommer involvera fler odlare och bidra till nya arbetstillfällen. Intresset för och efterfrågan på växtproteiner är stort i Sverige”.
Joakim Bratell, VD på Toppfrys

Åkerbönan används främst som djurfoder. Goda möjligheter och stort intresse finns för att använda bönan även som livsmedel. Redan idag ser vi produkter på marknaden innehållande olika typer av bönor: snacks, färdigmat, ”spreads” och pasta. Projektet kommer fylla behovet av mer kunskap om odling och beredning för att kunna garantera kvalitet och leveransprecision inför lansering av nya produkter på marknaden.

”Att arbeta med grönskördade bönor är något nytt och spännande för oss odlare. Då erfarenhet finns från både ärtodling för infrysning och åkerbönor till mogen skörd, finns goda möjligheter att lyckas.”
Björn Roland, styrelseledamot i Västra Sveriges Konservväxtodlarförening

”Inom ramen för projektet kommer vi att under 2020-2022 genomföra sortförsök, odlingsförsök och sensoriska tester av åkerböna. Vi kommer även titta närmare på vilka tekniklösningar som finns på marknaden för skörd, transport, förbehandling och infrysning, samt undersöka vilket intresse och vilka möjligheter det finns för förädling av andrasortering och restprodukter ifrån åkerbönorna.”
Thomas Börjesson, projektledare på Agroväst

Projektet möjliggörs genom finansiering från Landsbygdsprogrammet och Länsstyrelsen Västra Götaland.
I projektet medverkar Agroväst, Columella Innovation, Gröna Klustret Nuntorp, RISE, Toppfrys och Västra Sveriges Konservväxtodlarförening


För mer information kontakta:
Thomas Börjesson, Agroväst
Projektledare
www.dev.agrovast.se/eu-projekt/gronskordade-bonor/

 

   

Nyhetsarkiv

Gröna Möten
Konceptet Agroväst Gröna möten möjliggörs 20230501-20260430 genom:
Konceptet Agroväst Gröna möten möjliggjordes 20200701-20230430 genom:
info@gronamoten.se
Besöks-/ Leveransadress: 
Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, 532 31 SKARA

Postadress: 
Box 63, 532 21 SKARA
© 2020 Gröna Möten. Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram