Program conference InterNorden 2022

InterNorden is an informal Nordic network for sheep farmers, researchers, advisors, veterinarians and others with interest for sheep. From lunch 12th August until afternoon the 14th of August there will be a conference within this network. The conference is organised by the Swedish University of Agricultural Sciences, with input from the local arranger Gröna Möten. There will be presentations of many different subjects, including the status of sheep production in the different countries. All presentations will be in English. We will also visit two sheep farms. The conference is at Hotel Prisma in Skövde. Directions>>>

InterNorden är ett informellt nordiskt nätverk som är öppet för lammproducenter, forskare, rådgivare, veterinärer med flera fårintresserade. Från lunchtid den 12 augusti till eftermiddagen den 14 augusti arrangeras inom nätverket en tredagars konferens med föreläsningar/presentationer och studiebesök. Besökare från hela Norden välkomnas till konferensen. Observera att presentationerna kommer att hållas på engelska. Konferensen är på Hotell Prisma i Skövde. Vägbeskrivning>>>

Register no later than 20th of july. Anmälan till konferensen senast 20 juli.

Book your conference / Boka din plats >>>

Conference program / konferensens program

Friday 12 August

10.30Registration starts/ registrering börjar
11:30Drop-in lunch
13:00Conference starts/ konferensen startar. Welcome/välkommen - Magnus Håård, moderator
Methane measuring in Norwegian sheep - Lars-Erik Wallin, NSG
Emission of climate gasses from lamb production - Kirstine Flintholm Jørgensen, Team Fårerådgivning
Assessing farms for greenhouse gas emissions in the UK - Liz Genever, >>>
Coffee break
Lamb meat quality in Sweden and Iceland - Elin Stenberg, SLU
Genes coupled to wool colour - Anna Johansson, SLU
Short break
Seasonal breeding in Icelandic sheep and the scope for increased lambing frequency - Ólafur Dýrmundsson
Parasites and sensors in sheep production - Niclas Högberg, SLU
Nutrient requirements and feed planning for sheep in the Nordic countries - Discussion
17:30End of the conference for today
18:15Dinner at hotel Prisma
19:00InterNorden board meeting
20:00Cheese tasting>>>

Saturday 13 August

08:30Sheep production - status in Finland - Milla Alanco-Ollqvist, ProAgria
Sheep production - status in Denmark - Kirstine Flintholm Jørgensen, Team Fårerådgivning
Sheep production - status in Iceland - Eyjólfur Bjarnason, RML
Sheep production - status in Norway - Lars-Erik Wallin, NSG
Coffee break
Sheep production - status on Faroe islands - Jens Ivan i Gerðinum
Sheep production - status in Sweden - Anna Törnfelt, Svenska Fåravelsförbundet
Lammlyftet - an educational tool on lamb meat quality - Katarina Arvidsson Segerkvist, SLU
Leg-stretcher
The effect of temperature on production traits of sheep and breeding for better heat resistance - Kaie Ahlskog, ProAgria
Genotyping sheep for scrapie resistance - Eyjólfur Bjarnason, RML
Lunch
Sheep welfare concerns in the UK and activity that is being done - Liz Genever>>>
Coffee break with mingle and posters
Mastitis and parasites - two important veterianary issues on sheep farms - Katarina Gustafsson, Gård & Djurhälsan
Lammasmaailma's Herd Health Program and Grazing Plan - Johanna Rautiainen, Lammasmaailma
Short break
How to handle 1000 ewes - Tomas Olsson, Norrby gård>>>
17:00End of the conference for today
18:00Bus trip and dinner at Wrågården>>>

Sunday 14 August

08:00The bus leaves Hotel Prisma
Visit to Magnus and Margareta Håård, Toran Öglunda Axvall>>>
Coffee break
Visit to Victoria Gustavsson, Daltorp Igelstorp, Skövde
Travel back to Skövde
Lunch at hotel Prisma
14:00End of the conference

Booking information / bokningsinformation

You can choose among the following alternatives. Du kan välja bland följande alternativ:

  • Full Conference - Conference for three days. Everything in the program is included, except accommodation and lunch on Sunday. Cost: 315:- EUR/ 3300:- SEK
  • Friday - participation friday 12 August. Includes the program from lunch 11.30-17.30. Cost: 76:- EUR/ 800:- SEK
  • Saturday - participation saturday 13 August. Includes the program from 08.30-17.30. Cost: 96:- EUR/ 1000:- SEK
  • Sunday - participation sunday 14 August. Includes the program from 08.00-12.30. Cost: 67:- EUR/ 700:- SEK

Add-ons if you have booked day options / tillägg om du bokat dagalternativ:
For those of you who have chosen not to book Full Conference but have chosen the day options. You will have opportunity to participate in the parts that are not included in the program at an extra cost.

För dig som valt att inte boka hela konferensen utan valt dagalternativen så finns möjlighet att även deltaga på de delar som inte ingår i programmet till en extra kostnad.

Friday/fredag 12 August

  • 18:30 Dinner. Cost: 26:- EUR/ 270:- SEK
  • 20:00 Cheese tasting. Cost: 21:- EUR/ 225:- SEK

Saturday/lördag 13 August

  • 18:30 Bus trip and dinner at Wrågården. Cost: 57:- EUR/ 600:- SEK

Sunday/söndag 14 August

  • 12:40 Lunch. Cost: 11:- EUR/ 120:- SEK

Hotel/boende:

There are some rooms at Hotel Prisma in Skövde reserved for the conference at a reduced price if you book no later than 8 of July 2022.

Det finns ett antal rum på Hotel Prisma i Skövde reserverade inför konferensen till reducerat pris om du bokar senast 8 juli 2022.

Please note that you book and pay for your accommodation yourself. Observera att du bokar och bekostar ditt boende själv.

  • Hotel Prisma Skövde. Cost: single room 1295 SEK per night, double room 1495 SEK per night

If you want to book a room as above, please contact Hotel Prisma. Vill du boka rum enligt ovan, kontakta Hotel Prisma. Ange/say code "SLU".
E-post: q.prisma@choice.se
Tel: +46 500 48 80 00
Adress: Ekedalsgatan 2, 541 24 Skövde

Web: >>>

Alternative accommodations/alternativa boenden

If you want another accommodation, see links below. There are no rooms reserved here.Vill du titta på alternativa boenden, se länkar nedan. Observera! Här finns inga rum reserverade.

Please note that you book and pay for your accommodation yourself. Observera att du bokar och bekostar ditt boende själv.

Skövde Vandrarhem

Scandic Billingen

Clarion Collection Hotel Majoren

Questions?
gun.bernes@slu.se
annelie.carlsson@slu.se
madeleine.vendel@agrovast.se

Verksamheten Agroväst Gröna Möten möjliggörs genom:
Gröna Möten Sjuhärad
Verksamheten i Gröna Möten  Sjuhärad möjliggörs genom:
info@gronamoten.se
Besöks-/ Leveransadress: 
Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, 532 31 SKARA

Postadress: 
Box 234, 532 23 SKARA
© 2020 Gröna Möten. Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram