Trygga träffar - om Covid-19

Gröna Möten arrangerar evenemang lokalt i Västra Götaland och Halland. Vi följer hela tiden utvecklingen gällande Covid-19 och i vi fortsätter genomföra riskbedömning i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendation även under hösten 2021. Genomförbarhet och upplägg värderas utifrån lokala förutsättningar vid varje enskilt evenemang. Allt för att du ska känna dig trygg att komma till våra lokala träffar. Anmälda deltagare får ett email  inför varje evenemang där vi påminner om det personliga ansvaret och vi ger en uppdatering om vad som gäller vid varje tillfälle. Lokal samordnare finns till för dig i Fyrbodal, Halland, Skaraborg och Sjuhärad. Hör gärna av dig om du önskar veta mer om ett enskilt evenemang. Du hittar våra kontaktuppgifter här >>>

Nu planerar vi fysiska evenemang i alla våra lokala noder. Du som yrkesverksam inom gröna näringar är med och skapar dessa genom dina tips, medverkan och återkoppling kring våra evenemang. Tack för att du engagerar dig för kompetenshöjande insatser baserade på aktuell forskning och ny teknik.

Håll avstånd och ta personligt ansvar

(ur Folkhälsomyndighetens information; uppdaterad 2021-06-04)

  • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus, och undvik miljöer med trängsel.
  • Stanna hemma och testa dig även när du har milda symptom.
  • Umgås i en mindre krets, undvik nära kontakter.
  • Vaccinera dig när du får möjlighet.
  • Tvätta händerna ofta
  • Agera alltid smittsäkert

Verksamheten Agroväst Gröna Möten möjliggörs genom:
Gröna Möten Sjuhärad
Verksamheten i Gröna Möten  Sjuhärad möjliggörs genom:
info@gronamoten.se
Besöks-/ Leveransadress: 
Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, 532 31 SKARA

Postadress: 
Box 234, 532 23 SKARA
© 2020 Gröna Möten. Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram