Nytt Leaderprojekt om småskalig mältning av spannmål

6 oktober, 2017

Ett initiativ från företagare från bygden med intresse inom spannmål, malt och öltillverkning la grunden för ett nystartat projekt inom Leader Nordvästra Skaraborg. Projektledare är Thomas Börjesson, Agroväst.

“Efterfrågan på mältat spannmål ökar både från bageri- och ölbryggerinäringen och då särskilt ekologisk malt och olika typer av specialmalt”, berättar Thomas, som just nu är ute och träffar en rad olika företag för att fånga upp behov och befintliga produktionsmöjligheter för att tillverka malt regionalt. “Vår förhoppning är att vi på sikt ska kunna erbjuda lokalt producerade produkter till kunder inom regionen och på detta sätt skapa nya arbetstillfällen på landsbygden”, fortsätter Thomas.

(Foto: Ulrika Åkesson)

Projektet som går under namnet “Malt i Väst” förväntas bli ett bra exempel på hur man i samverkan genom värdekedjan kan utveckla både nya produktionsmetoder och ta fram nya, efterfrågade produkter regionalt. Projektet ska under 2017 presentera kundbehovet som underlag för att dimensionera en helt ny anläggning och en ny produktportfölj. “Det gäller ju också att hitta rätt utrustning och leverantörer för en flexibel, småskalig mältningsanläggning med möjlighet till korta serier ner på gårdsnivå”.

Läs mer om projektet här >>>

Ulrika Åkesson, Agroväst

Nyhetsarkiv

Agroväst Gröna Möten Västra Götaland och Halland
Verksamheten i Agroväst Gröna Möten möjliggörs genom:

Gröna Möten Sjuhärad
Verksamheten i Gröna Möten Sjuhärad möjliggörs genom:
info@gronamoten.se
Besöks-/ Leveransadress: 
Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, 532 31 SKARA

Postadress: 
Box 234, 532 23 SKARA
© 2020 Gröna Möten. Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram