Navigera för framtiden under covid-19

26 maj, 2020

Affärsboosten fortsätter insatserna för de småskaliga livsmedelsproducenterna även under maj månad. “Genom den kompetens som finns inom Gröna Möten och modet att gå digitalt, genomfördes ett par evenemang under temat: Navigera för framtiden under coronatider”, berättar Madeleine Vendel som arrangerar kompetenshöjande seminarium inom Affärsboosten.

Upphandlingar på gång

Första evenemanget berörde möjligheterna att sälja livsmedel till skola, äldreomsorg och sjukhus. Pernilla Fischerström, processledare offentlig upphandling vid Länsstyrelsen Västra Götaland, stod för kunskapen. “Förutsättningarna finns för ökad matproduktion med lokala råvaror och offentlig upphandling är en viktig del i att skapa fler jobb på landsbygden”, förklarar hon. Vidare refererar Pernilla till en engelsk studie i Food for life som visar att varje satsad krona på upphandling av lokalt producerad mat genererar drygt tre gånger pengarna i den regionala ekonomin. Deltagarna fick aktuell information om upphandlingar som är på gång i länet. Pernilla informerade speciellt om en inspirationsträff i Mariestad som hålls den 15 oktober inför stundande upphandling i Mariestad och Gullspång. I september planerar LRF Lidköping en träff tillsammans med Lidköpings kommun för att hitta fler lämpliga leverantörer lokalt.  I Sjuhäradsområdet är kommunerna Ulricehamn och Borås aktiva i att knyta samman lokala producenter till de offentliga köken. Och i Uddevalla har frågan lyfts till politiker för att hitta vägar fram för de lokala livsmedelsföretagen.

Inventera behov och investera i kompetens

Nästa dialogmöte som hölls som digitalt möte i det mindre formatet handlade om hur vi bibehåller attraktionskraften i tider då vi både behöver bromsa och gasa – hur navigerar vi oss igenom coronakrisen? Malin Andersson, rådgivare på Lokalproducerat i Väst, gav ett positivt inspirationsföredrag inte bara utifrån sin rådgivarroll utan delade även med sig av erfarenheter som egen livsmedelsföretagare. “Som företagare och arbetsgivare vinner vi på att se positivt på företagets möjligheter att utvecklas”. Malin gav tips om hur man skapar en suverän känsla på arbetsplatsen och gav bland annat tips om att införa kreativa möten istället för de traditionella arbetsplatsmötena. Malin visade också på de möjligheter som ges inom Västra Götalandsregionen när det gäller kompetensutveckling av personal. “Ta de möjligheter som ges till bidrag för kompetensutveckling som komplement till korttidspermitteringar. Rusta er för framtiden!”

Föredragen finns i sin helhet att se via Agrovästs youtubekanal:

Navigera för framtiden under coronatider – dialog om möjligheter att sälja till offentlig verksamhet >>>

Navigera för framtiden under coronatider – dialog om bibehållen attraktionskraft >>>

Kontakta oss!

Har du frågor gällande lokala livsmedel på kommande offentliga upphandlingar?
Kontakta Pernilla Fischerström på pernilla.fischerstrom@lansstyrelsen.se.

Vill du veta mer om hur du bibehåller attraktionskraften som arbetsgivare under rådande omständigheter?
Kontakta Malin Andersson på malin.andersson@lpiv.se

Vill du ge tips om aktuella ämnen som du vill att Affärsboosten tar upp i kommande evenemang?
Kontakta Madeleine Vendel på madeleine.vendel@dev.agrovast.se

Om Affärsboosten

Den växande efterfrågan på regionala livsmedel ger goda möjligheter till nya affärer för dig som producerar mat lokalt, från råvara till förädlad livsmedelsprodukt. Vi har samlat viktig kompetens för dig som är beredd att ta steget framåt, uppåt med sikte att möta kunders behov och samtidigt öka din egen konkurrenskraft och lönsamhet – vi kallar det för AFFÄRSBOOSTEN.

Lokalproducerat i Väst erbjuder tillsammans med Agroväst och Länsstyrelsen Västra Götaland verksamhetsstöd inom processteknik, marknadsföring och affärsutveckling genom gruppaktiviteter, enskild rådgivning och riktade insatser. Är du reda att boosta din affär?

Ulrika Åkesson, Agroväst
Text

Nyhetsarkiv

Gröna Möten
Konceptet Agroväst Gröna möten möjliggörs 20230501-20260430 genom:
Konceptet Agroväst Gröna möten möjliggjordes 20200701-20230430 genom:
info@gronamoten.se
Besöks-/ Leveransadress: 
Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, 532 31 SKARA

Postadress: 
Box 63, 532 21 SKARA
© 2020 Gröna Möten. Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram