Naturbruksskolan Sötåsen testar kortare livsmedelskedjor

8 september, 2017

23 augusti 2017 inbjöd Naturbruksskolan Sötåsen till invigning av deras nya designträdgård och mekaniska frilandsodling. Ett projekt med mål att satsa på en ny utbildningsinriktning: trädgård startades för två år sedan. Det har funnits många utmaningar menar Hans Nilsson, lärare och projektledare växtodling på Sötåsen.

Invigning av ny utbildningsinriktning

Även om intresset för trädgård har vuxit sig starkt under senare tid så är det en utmaning att få elever intresserade av att utbilda sig inom just trädgård. Man har på Sötåsen därför kommit fram till en integrerad lantbruks- och trädgårdsutbildning. Den kommer också vara inriktad mot ekologisk odling. Första omgången elever har nu fått gå igenom det nya studieupplägget och fått studera både rationell trädgårdsodling i kombination med trädgårdsdesign.
Eleverna har fått vara med hela vägen, från inspirationsresor, skisser, anläggningsarbete, plantodling och till slut ett färdigt resultat som kunde visas upp för ett 80-tal besökare denna onsdagkväll.
Själva anläggningsarbetet med designträdgården var omfattande då man lagt ner bevattning underifrån och även förberett för belysning i rabatterna. Det har också krävts att man skapat en egen plantskola, där man skolat upp ca 40 000 plantor. Odling av egna plantor har man lyckats åstadkomma utan investering i växthus utan man har byggt flexibla varmdrivbänkar, övertäckta med fiberduk. Därefter har samma drivbänkar kunnat användas för framtagning av snittblommer av floristeleverna. En tredje omgång i samma drivbänkar ska nu driva upp sallad till skolköket. Överskottet av egna plantor sålde eleverna vid trädgårdsdagarna på Liseberg.

Ekologisk odling förser skolköket med råvaror

En härlig sensommarkväll kunde vi vandra ut i frilandsodlingen och studera de grönsaker som växer där denna säsong. Tanken är att det ska vara en rationell, mekaniserad grönsaksodling. Detta för att också kunna utbilda elever i ny teknik för t ex ogräshackning. Svårigheten denna säsong har varit leveranstiden av den nyinvesterade multimaskinen från Frankrike. Men till slut har den nu kommit! Ett redskap anpassad för småskalig odling som både kan så och rensa ogräs. Men för innevarande år har det blivit sådd för hand….och mycket ogräsplock för eleverna. Grönsaker som odlats är broccoli, vitkål, squash, sockerärter, kålrötter. Grönsakerna används främst till det egna skolköket, men man har även sålt råvaror till bl a den lokala ICA-handlaren.

Viktig satsning görs i Västra Götaland med EU-stöd

Naturbruksförvaltningen ingår i en EU-finansierad satsning med mål att korta livsmedelskedjan och gynna lokalt producerad mat. Fem olika regionala piloter från fem olika länder har formats och fått delfinansiering från EU-programmet Interreg North Sea Region. I den svenska piloten eller som de kallas Regional Food Frames ingår förutom Naturbruksskolan Sötåsen även Lokalproducerat i Väst och Agroväst, som också fungerar som koordinerande Partner gentemot EU-programmet.

    

Målsättningen med REFRAME -towards a regional food frame är att skapa bättre förutsättningar för småskalig livsmedelsproduktion att komma in och växa på den regionala marknaden. En viktig faktor för att lyckas är att öka kunskapen om regionalt producerad mat. Detta är något som man på Naturbruksskolan Sötåsen arbetar aktivt med. Genom att låta eleverna vara delaktig inte bara i odling av grönsaker utan även rensning, packning och försäljning av råvaror. Evenemanget i sig var en del i kunskapsöverföring om lokalt producerad mat till allmänheten.

Mer finns att läsa om projektet här >>>

Gröna Möten var på plats och passade på att önska Naturbruksskolan Sötåsen lycka till med den nya trädgårdssatsningen.

Ulrika Åkesson

Agroväst

Fotograf Ulrika Åkesson

Nyhetsarkiv

Gröna Möten
Konceptet Agroväst Gröna möten möjliggörs 20230501-20260430 genom:
Konceptet Agroväst Gröna möten möjliggjordes 20200701-20230430 genom:
info@gronamoten.se
Besöks-/ Leveransadress: 
Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, 532 31 SKARA

Postadress: 
Box 63, 532 21 SKARA
© 2020 Gröna Möten. Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram