Lokal mat är bra mat

3 juli, 2019

30 juni 2019 uppmärksammades i Land Lantbruk resultat från projektet PRINCE (policy-relevant indicators for national consumption and environment). Arbetet är den mest omfattande och detaljerade beräkningen av miljöpåverkan i Sverige och resten av världen utifrån den svenska konsumtionen av bland annat livsmedel. I de resultat som redovisas kan vi läsa att när det gäller antibiotika står den importerade maten för hela 80% av användningen i Sverige, gällande ogräsmedel står importmaten för 75% av användningen. Karin Lindgren, Land Lantbruk, har intervjuat Christel Cederberg, en av de forskare som just studerat livsmedel och Karin menar i artikeln att nu är det svart på vitt för svenska bönder: Lokal mat är bra mat.

ICA gick tidigare samma vecka ut med resultat från en Sifo-undersökning som de gjort tillsammans med LRF som visar att 72% av Sveriges konsumenter väljer medvetet svenskproducerade livsmedel, vilket är en ökning på 6% sedan 2014. I resultaten kan vi läsa att konsumenter förknippar hållbar mat med närproducerat. Viktiga orsaker till att välja svenskproducerat är enligt undersökningen: värna om den svenska landsbygden, stödja kortare transporter och bättre djurhållning. 60% uppger att de är beredda att betala mer för svenska livsmedel, vilket också är en ökning sedan 2014.

REFRAME ger stöd till småskaliga livsmedelsproducenter

Sofia Kvist, AkSe, “Det bästa från trakten” ICA Maxi Skövde

I affärstidningen för potatisbranschen nr 2 2019 lyfts Västra Götalands insatser i det internationella projektet REFRAME fram under rubriken ”Lokalproducerat vinnare i butiken”. Under tre år har fem länder samarbetat inom Interreg North Sea Region i syfte att genom erfarenhetsutbyte, kompetenshöjande insatser och rådgivningsstöd stötta småskaliga livsmedelsproducenter att vässa sitt erbjudande och bredda sina avyttringskanaler. Den västsvenska delen i projektet har samordnats av Agroväst Livsmedel och tillsammans med Lokalproducerat i Väst och Västra Götalandsregionens Naturbruksförvaltning kan man visa på flera konkreta resultat. REFRAME har erbjudit förberedande och kompetensutvecklande insatser till drygt 200 småskaliga producenter och gett riktad rådgivning till mer än 30 företag i regionen.

Genom ett nära samarbete med bland annat ICA Maxibutikerna i Västsverige så har fler lokala producenter funnit sin väg till butikshyllan. ICA Maxi:s satsning och samarbetet genom varumärket ”Det bästa från trakten” har visat sig bli en god framgång för drygt 250 lokala producenter som särskilt lyfts fram i butik. De butiker medverkat och marknadsfört lokala produkter under varumärket visar en försäljningsökning av lokala varor på 24,2%.

Teamet i REFRAME fortsätter

”Det är självklart inte alla som funnit vägen just till dagligvaruhandeln, utan många börjar sin utvecklingsbana med försäljning via REKO-ringar, genom att öppna en egen gårdsbutik eller genom att knyta direktkontakt med restauranger i närheten. Teamet i REFRAME har varit med och stöttat oavsett vilken väg företagen valt att gå. Genom vårt nätverk och bredd av kompetens har vi kunnat möta de småskaliga företagarna där de står”, förklarar Kristina Anderback, projektledare för den svenska piloten. ”Vi kan konstatera att vi i Västsverige på ett bra sätt har fångat upp behovet och möjligheten som det ökade intresset för lokal mat ger lantbruks- och livsmedelsföretagare. Strukturen för att stötta både primär- och sekundärproduktion finns genom Agroväst och Lokalproducerat i Väst, samtidigt ser vi till att ta till oss nytt från de övriga piloterna i Danmark, Tyskland, Belgien och Holland.

Kristina avslutar med att berätta att Interreg North Sea Region nyligen beviljat REFRAME nya medel för att fortsätta arbetet i ytterligare ett år.

Vill du veta mer om REFRAME och hur du kan få stöd i att utveckla och tillväxt för ditt livsmedelsföretag i Västra Götaland? Kontakta oss inom REFRAME genom Kristina Anderback, Agroväst. Läs mer om projektet här >>>

Ulrika Åkesson, Agroväst
Text & bild

 

Nyhetsarkiv

Nästa nyhet:

Gröna Möten
Agroväst Gröna Möten möjliggörs 20230501-20260430 genom:
Verksamheten Agroväst Gröna Möten möjliggjordes 20200701-20230430 genom:
info@gronamoten.se
Besöks-/ Leveransadress: 
Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, 532 31 SKARA

Postadress: 
Box 234, 532 23 SKARA
© 2020 Gröna Möten. Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram