Lantbruksdebatten i Skövde 2017

27 januari, 2017

Dagens inleddes med en dialog om kommunernas roll i en biobaserad samhällsekonomi.

SKFplan2017-2020

Strax före seminariet måndagen 16 januari 2017 startade fick jag en nytryckt Genomförandeplan för Skaraborg 2017-2020. Planen avser Västra Götalands strategi för tillväxt och utveckling och faställdes i december 2016.

Tydligheten i vad regeringen och Västra Götalandsregionen vill är uppenbar. Med sig till seminariet hade regeringsrepresentanterna dessutom beskedet om att man just kommit överens om målen i Livsmedelsstrategin.

 

 

Skaraborg har starka stora resurser
Så beskrivs situationen i den nya Genomförandeplanen för Västra Skaraborg. Här finns biologiska och kulturella tillgångar och vi har god tillgång på det så nödvändiga vattnet. Detta som vi numera har fått lära oss kallas ekosystemtjänster.

Viktigast är att skapa en positiv och framtidsinriktad berättelse
Detta tryckte Svante Axelsson, regeringens samordnare för fossilfritt Sverige, extra på i slutet av eftermiddagens paneldebatt där lokalpolitiker, tjänstemän och näringslivsrepresentanter fanns på plats. De lokala politikerna behöver pedagogiskt visa hur alla åtgärder som presenteras återfinns i ett större sammanhang - den biobaserade, cirkulära samhällsekonomin.
Helena Johansson, LRF:s ordförande menar att vi genom att alltfler har sin referensram helt och hållet i staden och har inte naturligt med sig kunskapen om landsbygdens betydelse och resurskraft. Att satsa på utbildning för unga, men även andra som vill verka inom de gröna näringarna är viktigt.

Det krävs kunniga och modiga lokalpolitiker
Annie Lööf, Centerpartiets partiledare, och även Svante Axelsson betonade vikten av att använda sig av den offentliga upphandlingen för att styra mot en mer biobaserad samhällsekonomi. Framför allt inom transportsektorn kan vi och behöver vi gå mycket tuffare fram. Samtidigt är detta inte enkelt. Det handlar om att gå från en enda energikälla till flera olika valmöjligheter där konsumenterna i en global marknad har en helt annan möjlighet att genom sina egna val påverka framtidens samhälle.

Lantbruksdebatten2017_1

Skaraborg visar på goda exempel
Annie Lööf tog bland annat upp Skövde kommuns upphandlingsmodell som ett gott föredöme där man styr mot fossilfria alternativ och god djuromsorg vid upphandling av t ex livsmedel. Hon nämnde vidare att Mariestad satsar som fjärde platsen i landet på en installation av vätgaspump. Något som inte hade kunnat göras utan ett starkt lokalt ledarskap i kommunen. Ett annat intressant exempel utanför vår region nämndes av Svante Axelsson. I Mora har kommunen köpt köttdjur som man arrenderar ut till lokala uppfödare för att säkerställa att man får svenskt kött till kommunens inrättningar.

 

Innovationer och spetskompetens är avgörande för bibehållen konkurrenskraft
Tekniken finns redan på plats, vi vet hur vi t ex kan omvandla kol och oljebaserade produkter till produkter av biomassa. Det är så viktigt att vi inte slår undan fötterna på de företagare som vill satsa på en omställning – tyvärr har det hänt vid enskilda tillfällen, säger Helena Johansson. För att stå emot konkurrenskraften måste vi våga satsa på högkvalitativa produkter som får kosta lite mer, menar Svante Axelsson. Han tar SSAB:s senaste satsning på fossilfritt stål – en riktig spetsprodukt inom stålindustrin. Om inte SSAB målinriktad och långsiktigt arbetat för att hela tiden höja förädlingsnivån och kvaliteten hade de varit utkonkurrerade idag.

Kommunerna bör utnyttja sin rätt till markplanering
Inte bara jordbruket kan påverkas positivt genom att t ex ta i bruk åkermark som ligger i träda eller återta nedlagd åkermark för att genom produktion av biobränsle bidra till en grön omställning. Även den lokala markplaneringen är ett viktigt redskap för att se till att marken utnyttjas på ett sätt som gör att så mycket areal som möjligt blir brukbar.

Det var en öppen och bra dialog mellan deltagarna vid podiet, även flera av de lokala beslutsfattarna tog del i diskussionen och lyfte sina specifika frågor.

Senare vid själva Lantbruksdebatten talades det inte bara om vikten av kartläggning av ekosystemtjänster och markplanering utan även vikten av att börja se den svenska livsmedelsförsörjningen som en del av civilförsvaret. Med en självförsörjningsgrad på 50% vad gäller livsmedel så behöver riskanalysen göras. Jag avslutar med orden från LRF:s ordförande Helana Johansson:

"Vi ska satsa och investera i de gröna näringarna - inte rädda dem."Lantbruksdebatten2017_3

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Åkesson
Agroväst Livsmedel

Nyhetsarkiv

Föregående nyhet:

Gröna Möten
Agroväst Gröna Möten möjliggörs 20230501-20260430 genom:
Verksamheten Agroväst Gröna Möten möjliggjordes 20200701-20230430 genom:
info@gronamoten.se
Besöks-/ Leveransadress: 
Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, 532 31 SKARA

Postadress: 
Box 234, 532 23 SKARA
© 2020 Gröna Möten. Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram