Workshop Biogas i vår region

UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER

Vi anordnar tre stycken workshops på tre platser i Västra Götaland.

Workshoparna är riktade mot kommunerna och lantbrukarna och ska ses som en kunskapshöjande aktivitet kring biogas och vilka utmaningar och möjligheter vi står inför när det gäller substrat, produktionssiter, avsättning, genomförandetid mm. Länsstyrelsen är positiva till medverkan. Vi bjuder också in intresserade biogasproduktionsföretag och biogaskunder inom transport/industrin och det marina.

Evenemanget är kostnadsfritt och vänder sig till lantbrukare, biogaskonsumenter- och producenter samt kommunala samhällsplanerare och är ett samarrangemang mellan BiogasSSV, Bioze, Gröna Klustret och Kommunalförbunden i Fyrbodal/Borås Sjuhärad och Skaraborg och Agroväst Gröna Möten. Vid frågor kontakta madeleine.vendel@agrovast.se, 0761078173. Anmäl dig på www.energikontorvast.se senast 19 oktober. Varmt välkommen!

 

Program

13.00 Arrangörerna hälsar välkomna och berättar om respektives biogasuppdrag
Agroväst Gröna möten, Caroline Dahrén, Boråsregionens kommunalförbund, Sandra Johansson och Bioze/BiogasSSV Maria Olsson/Bo Ramberg.

13.15 Bengt Hilmersson, Kommunstyrelsens ordförande, Vårgårda kommun.

13.30 Senaste nytt om biogas i regionen/nationellt/internationellt. Skattebefrielsen/Gödselgasstöd/Uppgraderingsstöd/Förvätskningsstöd/Klimatklivet/efterfrågan på biogas? RepowerEU. Bo Ramberg BiogasSSV.

13.50 Paus 

14.00 Var finns det substrat och hur mycket ? Hur lantbrukets restströmmar kan nyttiggöras. Forskningsresultat presenteras. Introduktion till blocket. RISE potentialstudie 2022, kort sammanfattning, Bo Ramberg.

Agricultural non-food feedstock potential in Västra Götaland. Alejandro Barrios Latorre, SLU presenterar sin forskning kring biogassubstrat inom lantbruket med fokus på Västra Götaland (engelska).

Ändrad växtföljd, markbearbetning, vallodling och hur det påverkar kolinlagring samt en hel del kring användning av halm till biogasproduktion. Sven-Erik Svensson Universitetsadjunkt SLU, Partnerskap Alnarp.

Biogas Solution Research Center (BSRC) forskar kring biogasens nyttor. Karin Tonderski, Associate professor Linköping Universitet.

Dialog, föredragshållarna och deltagarna kring forskningens resultat och dess betydelse för biogasproducenterna/lantbrukarna.

15.05 Paus

15.10 Kommunernas och länsstyrelsen övergripande samhällsplanering och inverkan på biogasens roll.
Avfallsplan/Mastavfallsinsamling/slurryproduktion/ tillgängliga etableringsplatser/ planprocessen. Sandra Johansson, Boråsregionens Kommunalförbund.

Energiplaner/ biogasen som effektredundans i elsystemet, realistisk möjlighet? Magnus Kuschel, Bioze-projektet.

Miljötillståndsprocessen och tillsyn av en biogasanläggning, Klimatklivsstödet mm. Bo Ramberg, BiogasSSV.

Hur blir man en attraktiv BIOGASKOMMUN vad avgör var biogasproducenterna kommer att etablera sina kommande produktionsanläggningar? Representanter från närvarande biogasbolag reflekterar.

Avslutning kl 16.00. Vi bjuder på fika!

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.

Utvärdering för aktiviteten "Workshop Biogas i vår region"

  • ÅÅÅÅ snedstreck MM snedstreck DD
  • Tack för att du hjälper oss bli bättre!


  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

24 oktober 2023
13:00 - 16:00
Navet science center, Skaraborgsvägen 1A 50630 Borås
Sjuhärad

Samarrangörer

Gröna Möten
Konceptet Agroväst Gröna möten möjliggörs 20230501-20260430 genom:
Konceptet Agroväst Gröna möten möjliggjordes 20200701-20230430 genom:
info@gronamoten.se
Besöks-/ Leveransadress: 
Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, 532 31 SKARA

Postadress: 
Box 63, 532 21 SKARA
© 2020 Gröna Möten. Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram