Workshop Biogas i vår region

UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER

Vi anordnar tre stycken workshops på tre platser i Västra Götaland.

Workshoparna är riktade mot kommunerna och lantbrukarna och ska ses som en kunskapshöjande aktivitet kring biogas och vilka utmaningar och möjligheter vi står inför när det gäller substrat, produktionssiter, avsättning, genomförandetid mm. Länsstyrelsen är positiva till medverkan. Vi bjuder också in intresserade biogasproduktionsföretag och biogaskunder inom transport/industrin och det marina.

Evenemanget är kostnadsfritt och vänder sig till lantbrukare, biogaskonsumenter- och producenter samt kommunala samhällsplanerare och är ett samarrangemang mellan BiogasSSV, Bioze, Gröna Klustret och Kommunalförbunden i Fyrbodal/Borås Sjuhärad och Skaraborg och Agroväst Gröna Möten. Vid frågor kontakta madeleine.vendel@agrovast.se, 0761078173. Anmäl dig på www.energikontorvast.se senast 1 oktober. Varmt välkommen!

 

Program

09.00 Arrangörerna hälsar välkomna och berättar om respektives biogasuppdrag
Agroväst Gröna möten/Gröna Klustret. Boråsregionens kommunalförbund. Sandra Johansson/Johanna Björkmalm. Bioze/BiogasSSV Maria Olsson/Bo Ramberg.

09.25 Politiker

09.40 Aktuellt om biogas i regionen/nationellt/internationellt. Biogasens nyttor. Skattebefrielse/Produktionsstöd/Gödselgasstöd/Klimatklivet/efterfrågan på biogas.
Bo Ramberg, BiogasSSV.

09.55 Paus 

10.00 Var finns det substrat och hur mycket ? Hur lantbrukets restströmmar kan nyttiggöras. Forskningsresultat
presenteras.
Introduktion till blocket. RISE potentialstudie 2022, kort sammanfattning, Bo Ramberg.
Ändrad växtföljd, vallodling, ekonomi kring halmanvändning, Kolinlagringsproblematik. Sven-Erik Svensson och Thomas Prade SLU samt Partnerskap Alnarp.
Biogas Solution Research Center (BSRC) presentation om uppdraget från Energimyndigheten.
Agricultural non-food feedstock potential in Southwest Sweden, focus Västra Götalandsregionen. Alejandro Barrios Latorre, SLU presenterar sin forskning kring substrat inom lantbruket (engelska).
Dialog mellan föredragshållarna och deltagarna kring forskningens resultat och dess betydelse för biogasproducenterna/lantbrukarna.

11.00 Paus

11.10Kommunernas och länsstyrelsen övergripande samhällsplanering med fokus på biogasens roll.
Avfallsplan/Mastavfallsinsamling/slurryproduktion/ tillgängliga etableringsplatser/ planprocessen. Vad finns framme i kommunerna idag? Kommunalförbundet presenterar och redovisar goda exempel.
Energiplaner/ biogasen som effektredundans i elsystemet, realistisk möjlighet? Magnus Kuschel, Bioze-projektet.
Tillståndhantering och tillsyn av en biogasanläggning, Klimatklivsstödet, fortsätter det? Länsstyrelsen.
Hur blir man en attraktiv BIOGASKOMMUN vad avgör var biogasproducenterna kommer att etablera sina kommande produktionsanläggningar? Representanter från närvarande biogasbolag reflekterar.

12.00 Avslut

Till er som kan stanna kvar bjuds det på lunch

Utvärdering för aktiviteten "Workshop Biogas i vår region"

  • ÅÅÅÅ snedstreck MM snedstreck DD
  • Tack för att du hjälper oss bli bättre!


  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

5 oktober 2023
09:00 - 12:00
SLU Smedjan Hernquistsalen, Gråbrödragatan 7 Skara
Skaraborg

Samarrangörer

Gröna Möten
Agroväst Gröna Möten möjliggörs 20230501-20260430 genom:
Verksamheten Agroväst Gröna Möten möjliggjordes 20200701-20230430 genom:
info@gronamoten.se
Besöks-/ Leveransadress: 
Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, 532 31 SKARA

Postadress: 
Box 234, 532 23 SKARA
© 2020 Gröna Möten. Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram