Vattenvandring

MARKAVVATTNING OCH DIKESUNDERHÅLL

En förutsättning för livsmedels- och skogsproduktion är en bra markavvattning. Då skapar man en god balans mellan syre och vatten i marken. Växter och skog kan ta upp mer näring, öka skörden och därmed öka kolinlagringen i biomassan vilket i sin tur leder till en ekosystemtjänst för klimatet. Att underhålla sina diken på rätt sätt är också viktigt för den biologiska mångfalden då de ofta är värdefulla biotoper. På träffen kommer vi fördjupa oss i ämnet och även regelverken när det gäller diken och dikesrensning.

Evenemanget är kostnadsfritt och vänder sig till dig som är lantbrukare, rådgivare samt företags- och myndighetsrepresentanter. Evenemanget samarrangeras av Agroväst, LRF och Agroväst Gröna Möten. Inför evenemanget sänds aktuell information ut till den e-postadress du anger i anmälan. Vid frågor kontakta caroline.dahren@agrovast.se eller telefon 0708-29 09 18. Anmäl dig enkelt via www.gronamoten.se senast 31 oktober. Varmt välkommen!

Program

09.30 Välkommen och registrering
Caroline Dahrén, Agroväst Gröna Möten hälsar välkommen och bjuder på kaffe och fralla.

Gårdspresentation Kölaby lantbruk
Christer Söderblom presenterar gården och växtodlingen. Kölaby lantbruk ligger utmed Ätran, här föder de upp tjurar till slakt samt tillhörande växtodling och beten. De är beroende av att marken producerar den mängd och kvalité som krävs för att få djuren färdiga i tid så nya får plats.

Underhåll och skötsel av diken
Christer Jansson, LRF och Kristian Jochnick, Agroväst tar med oss ut i fält på vattendragsvandring. Vi kommer titta på olika åtgärder som är gjorda, få förslag på behov samt titta närmare på vilka regler som finns.

- Är det bara att sätta igång att rensa i ett dike?
- Ett dike med flera markägare – hur gör vi då?
- Vilken miljöhänsyn ska jag ta vid rensning?

12.30 Sammanfattning och enklare lunch
Agroväst Gröna Möten bjuder på en enklare lunch innan vi avslutar för dagen.

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.

3 november 2022
09:30 - 13:00
Kölaby, Lillegården 210 52378 Trädet
Sjuhärad

Samarrangörer

Gröna Möten
Konceptet Agroväst Gröna möten möjliggörs 20230501-20260430 genom:
Konceptet Agroväst Gröna möten möjliggjordes 20200701-20230430 genom:
info@gronamoten.se
Besöks-/ Leveransadress: 
Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, 532 31 SKARA

Postadress: 
Box 63, 532 21 SKARA
© 2020 Gröna Möten. Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram