Vårda ditt vatten

BIDRA TILL MINSKAD ÖVERGÖDNING I TIDAN

Hälften av råvatten som används för att tillgodose oss i Sverige med dricksvatten kommer från sjöar och rinnande vattendrag. Inom lantbruket har vi ett ansvar för att de vatten som finns på våra marker, samtidigt som jordbruk behöver kunna drivas hållbart och lönsamt. Tidans Vattenvårdsförbund arrangerar tillsammans med Agroväst Gröna Möten en vattenvårdsvandring utmed Tidan. Evenemanget görs inom ramen för ett av pilotområdena inom projektet LEVA - lokalt engagemang för vatten.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och säkerställer att evenemanget genomförs tryggt. Inför evenemanget sänds aktuell information ut. Det är viktigt att du anmäler dig senast 16 september.

Program

18.00 Samling utanför Vallby Sörgården.
Inledning av Tidans Vattenförbund. Därefter presenterar Sofia Kämpe, åtgärdssamordnare, LEVA-projektet vid Tidan.

18.15 Vattenvandring med information om markförbättrande åtgärder.
(Ebba Hellstrand, Hushållningssällskapet Västra, Kristian Jochnich, Länsstyrelsen Västra Götaland).

19.00 Demonstration av klippskopa.
Därefter vandrar vi vidare och ser på slänter, skyddszoner (som gröna korridorer i landskapet), våtmarkslägen med mera. (Sofia Kämpe)

19.30 Samling Vallby Sörgårdens anrika loge.
Kort information om kulturreservatet. Fika.

20.00 Hur kan du bidra till minskad övergödning i Tidan?
(Morgan Johansson, Naturvårdsgruppen)

20.30 Det finns fördjupad kunskap att hämta och finansieringsstöd.
(Sofia Kämpe)

 

 

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.

21 september 2020
18:00 - 21:00
Kulturreservatet Vallby Sörgården, Vallby Sörgården 1 54991 Tidan
Skaraborg

Samarrangörer

Gröna Möten
Konceptet Agroväst Gröna möten möjliggörs 20230501-20260430 genom:
Konceptet Agroväst Gröna möten möjliggjordes 20200701-20230430 genom:
info@gronamoten.se
Besöks-/ Leveransadress: 
Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, 532 31 SKARA

Postadress: 
Box 234, 532 23 SKARA
© 2020 Gröna Möten. Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram