Vallbaserad produktion när insatsmedlen är dyra

TID FÖR GAS ELLER BROMS!

Hitta rätt kvävegiva är en viktig faktor för att nå den bästa odlingsekonomin för många grödor. Välbeprövade verktyg finns för både stråsäd och för vallodling för att pricka rätt med kvävegivorna. Agroväst Gröna möten arrangerar tillsammans med Skaraborgs vallförening en dag med två fokusområden. Förmiddagens program har vi fokus på att spara kvävet i växtodlingen och i flytgödseln och är det aktuellt att investera i sensor, myllning eller surgörning? Hur kan du sänka din kostnad? Efter lunch får vi lyssna mer om foderstrategier och hur proteinhalten kan påverka både priset till odlare och priset på foderstaten. Evenemanget vänder sig främst till dig som driver mjölkproduktion, köttproduktion är företagare eller rådgivare.

Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och säkerställer att evenemanget genomförs tryggt. Anmälan krävs och inför evenemanget sänds aktuell information ut. Vid frågor kontakta madeleine.vendel@agrovast.se, 0761 07 81 73. Anmäl ditt deltagande genom att registrera dig nedan senast 2022-02-15.

Program

09.45 Registrering med kaffe och fika

Spara kvävet i växtodlingen och i flytgödseln – är det aktuellt att investera i sensor, myllning eller surgörning?

10.00 Vad är vinsten/förlusten med en minskad gödsling i vallen?
Svante Andersson, Hushållningssällskapet, en minskning av gödsel, vinst eller förlust?

10.20 Mer klöver från vallen
Ola Hallin, Hushållningssällskapet, hur alla delar är sammanknutna, klöver, gödsel och fröblandningar.

10.50 Anlägg Noll och Maxrutor i vall
Knud Nissen, YARA, variationer av markens kväve och mellan fält. Användning av Yara N-sensor för vallgödsling.

11.10 Spara på kvävet i flytgödsel
Sofia Kämpe, ordförande Skaraborgs vallförening, visar kalkyler som är gjorda för surgörning av flytgödsel. Svante Andersson, HS, ger oss betydelsen av myllning av flytgödsel. 

11.30 Nya möjligheter och kontinuerlig NIR mätning av grönmassa, ensilage och stallgödsel
Andreas Branell, Gunnars maskiner och John Deere, presenterar Harvest Lab 3000.

12
.00 Årsmöte Skaraborgs Vallförening och lunch

Foderstrategier

13.00 Foderförsök på ekomjölkgård och anpassning av konventionell foderstat
Andreas Hellqvist, St Hallebo, berättar om praktiskt foderförsök på ekomjölkgården utanför Habo. Marcus Johansson, Bissgården, delar med sig av sina erfarenheter från anpassning av konventionell foderstat.

13.30 Endagars utfodringskontroll via managementprogram
Emma Rudberg, foderansvarig på Lely, berättar om möjligheterna som ges och Daniel på Siene, berättar hur de praktiskt har använt sig av kunskapen (mjölk - foder på enskilda kor).

14.00 Foderstrategier
Torbjörn Lundborg, VÄXA, hur foderstaten kan påverkas när priset är högt eller lågt på mjölk och foder.

14.25 Lönsam mjölkproduktion
Susanne Bååth, VÄXA, strategier för lönsam mjölkproduktion.

14.50 Sammanfattning och avslut
Sofia Kämpe

 

 

 

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.

21 februari 2022
09:45 - 15:00
SLU Smedjan Hernquistsalen, Gråbrödragatan 7 Skara
Skaraborg

Samarrangörer

Gröna Möten
Konceptet Agroväst Gröna möten möjliggörs 20230501-20260430 genom:
Konceptet Agroväst Gröna möten möjliggjordes 20200701-20230430 genom:
info@gronamoten.se
Besöks-/ Leveransadress: 
Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, 532 31 SKARA

Postadress: 
Box 63, 532 21 SKARA
© 2020 Gröna Möten. Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram