Underhåll av diken i vått och torrt

KLIMAT OCH MILJÖANPASSNING

En förutsättning för en god livsmedels- och skogsproduktion är bra markavvattning. Att underhålla sina diken på rätt sätt är även viktigt för den biologiska mångfalden då de ofta är värdefulla biotoper. På träffen kommer vi fördjupa oss i underhåll av diken i vått och torrt och även regelverken när det gäller diken och dikesrensning.

Evenemanget är kostnadsfritt och vänder sig till dig som är lantbruks- och skogsföretagare eller markägare. Seminariet är ett samarrangemang mellan Gröna Halland, LEVA Halland och Agroväst Gröna Möten. Vid frågor kontakta emma.svensson@agrovast eller elvira.lund@agrovast.se. Viktigt att du anmäler dig senast 2 november via www.gronamoten.se. Varmt välkommen!

Program

12.00 Vi hälsar välkomna och börjar med lunch
Elvira Lund och Emma Svensson, Agroväst Gröna Möten, hälsar välkomna.

Christer Jansson, vattenexpert på LRF och Kristian Jochnick, projektledare för Mark och Vatten i Agroväst projekt KLIV , kommer att leda oss via dessa punkter under dagen.
Vi kommer att gå längs ett dike och informera och diskutera bland annat:

• Vilket underhåll behövs och hur och när ska det göras?
• Vem är ansvarig för att underhållet går rätt till?
• Vem ska betala för underhållet?

Vi kommer också att ha ett teoripass där vi berättar mer om:

• Lagstiftning kopplat till underhåll av diken
• Miljöhänsyn
• Hur väcker man ett vilande markavvattningsföretag?
• Hur vet man om man ingår i ett markavvattningsföretag?
• Rättigheter och skyldigheter om du ingår i ett markavvattningsföretag?
• Hur man engagerar kommuner och andra aktörer i dikningsföretaget?

En maskinfirma kommer under dagen att visa upp en klippskopa och vi får höra mer om Gröna Halland och LEVA.

16.00 Avslut

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.

Utvärdering för aktiviteten "Underhåll av diken i vått och torrt"

  • ÅÅÅÅ snedstreck MM snedstreck DD
  • Tack för att du hjälper oss bli bättre!


  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

9 november 2023
12:00 - 16:00
Torna Gård, Värö 36 43265 Väröbacka
Halland

Samarrangörer

Gröna Möten
Konceptet Agroväst Gröna möten möjliggörs 20230501-20260430 genom:
Konceptet Agroväst Gröna möten möjliggjordes 20200701-20230430 genom:
info@gronamoten.se
Besöks-/ Leveransadress: 
Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, 532 31 SKARA

Postadress: 
Box 234, 532 23 SKARA
© 2020 Gröna Möten. Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram