Underhåll av diken i vått och torrt

MARKAVVATTNING OCH DIKESUNDERHÅLL

Kanske har du ett mindre dike som eventuellt gränsar till en granne som inte vill göra något? Eller ingår du i någon av de 5 500 markavattningsföretag som finns i Västra Götaland? Vad har du som deltagare i ett Markavvattningsföretag för rättigheter och skyldigheter?

En förutsättning för livsmedels- och skogsproduktion är en bra markavvattning. Växter och skog kan ta upp mer näring, öka skörden och därmed öka kolinlagringen i biomassan. Att underhålla sina diken på rätt sätt är också viktigt för den biologiska mångfalden. På träffen kommer vi fördjupa oss i ämnet och även regelverken när det gäller diken och dikesrensning.

Evenemanget är kostnadsfritt och vänder sig till dig som är lantbrukare, rådgivare samt företags- och myndighetsrepresentanter. Evenemanget samarrangeras av Länsstyrelsen, LRF och Agroväst Gröna Möten. Inför evenemanget sänds aktuell information ut till den e-postadress du anger i anmälan. Vid frågor kontakta lars.svensson@agrovast.se eller telefon 070-3773024. Anmäl dig enkelt via www.gronamoten.se senast 27 november. Varmt välkommen!

Program

11.30 Vi hälsar välkomna och börjar med lunch
Kristian Jochnick projektledare för Mark och Vatten , Åsa Käck Länsstyrelsen, Christer Jansson, vattenexpert på LRF och Lars Svensson, Agroväst Gröna Möten, hälsar välkommen.

Christer Jansson, vattenexpert på LRF och Kristian Jochnick, projektledare för Mark och Vatten i Agroväst
projekt KLIV och Åsa Käck Länsstyrelsen kommer att leda oss via dessa punkter under dagen.

Vi kommer att ha ett teoripass där vi berättar mer om:

 • Om enskilda diken utgör fastighetsgräns.
 • Hur kommunicerar jag med grannen?
 • Grannen nedströms har bara träda och bryr sig inte om lite vatten, vad ska jag göra?
 • Är det bara att gräva och rensa ett dike?
 • Lagstiftning kopplat till underhåll av dike.
 • Miljöhänsyn.
 • Hur väcker man ett vilande markavvattningsföretag?
 • Hur vet man om man ingår i ett markavvattningsföretag?
 • Rättigheter och skyldigheter om du ingår i ett markavvattningsföretag.
 • Hur man engagerar kommuner och andra aktörer i dikningsföretaget.

Vi kommer också att gå längs ett dike och informera och diskutera:

 • Vilket underhåll behövs och hur och när ska det göras?
 • Vem är ansvarig för att underhållet går rätt till?
 • Vem ska betala för underhållet?

OBS! Ta med kläder efter väder!

16.00 Avslut

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.

Utvärdering för aktiviteten "Underhåll av diken i vått och torrt"

 • ÅÅÅÅ snedstreck MM snedstreck DD
 • Tack för att du hjälper oss bli bättre!


 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

30 november 2023
11:30 - 16:00
Rasta Håby, Tradenvägen 6 45591 Munkedal
Fyrbodal

Samarrangörer

Gröna Möten
Konceptet Agroväst Gröna möten möjliggörs 20230501-20260430 genom:
Konceptet Agroväst Gröna möten möjliggjordes 20200701-20230430 genom:
info@gronamoten.se
Besöks-/ Leveransadress: 
Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, 532 31 SKARA

Postadress: 
Box 63, 532 21 SKARA
© 2020 Gröna Möten. Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram