Styrkan med grönfoder

FÄLTVANDRING I SPÅREN AV ETT OFÖRUTSÄGBART VÄDER

Extremväder har blivit allt vanligare även i våra trakter. Det gör att man som lantbrukare ibland måste tänka om och gör snabba förändringar från sina planerade strategier. Eller är det så att det är de långsiktiga strategierna som måste ses över? Har jag en hållbar plan på min gård som tål en sämre skörd eller vad gör jag när grödan antingen torkar bort eller dränks av vatten? På denna träff möts vi hos kusinerna Holgersson på Gudmundstorps Gård utanför Ljung. De är flerfaldigt belönade för sin vallodling och kommer delge oss hur de tänker när det gäller att ha både tillräcklig kvantitet och rätt kvalité på fodret till sina djur. Vi studerar gårdens växtodling i fält där vi tittar på årets resultat av olika spannmål, majs och vall. Ola Hallin, försöksledare på Hushållningssällskapet Sjuhärad samt koordinator över Sverigeförsöken, Linda Af Geijerstam, rådgivare Lantmännen samt erkänd expert på majsodling och Elisabet Nadeau, SLU/Hushållningssällskapet Sjuhärad forskare inom växtodlings- och utfodringsfrågor både i Sverige och USA, kommer gemensamt dela med sig av sina erfarenheter denna dag. Vi tittar på olika sätt att utnyttja sin mark för att maximera möjligheten till en hållbar skörd med olika fröval även vid extrema väderförhållande och tar del av varandras erfarenheter.

Sjuhärads vallförening bjuder in till fältvandring i samarbete med Hushållningssällskapet Sjuhärad och Agroväst Gröna Möten. Evenemanget är kostnadsfritt och vänder sig till lantbrukare, rådgivare och studenter.Vid frågor kontakta caroline.dahren@agrovast.se eller telefon 0708-29 09 18. Anmäl dig på www.gronamoten.se senast 1 oktober. Varmt välkommen!

Program

9.30 Kaffe med kanelbulle och registrering

10.00 Välkommen
Caroline Dahrén, Agroväst Gröna Möten, hälsar välkommen.

Gudmundstorps Gård
Torbjörn Holgersson, lantbrukare, presenterar gården och berättar om deras tankar kring sin växtodling. Vilka åtgärder har de gjort med året 2018 i färskt minne och vilken skillnad har det resulterat i efter säsong 2023?

Fältvandring med erfarenhetsutbyte
Ola Hallin, Linda af Geijerstam och Elisabet Nadeau tar med oss ut på rundvandring i fält. Vi kommer bland annat prata om resultat från pågående grönfoderförsök och höstetablering av vall samt titta på olika grödor, där vi gemensamt diskuterar möjligheter genom att ta del av varandras erfarenheter från året som gått.

12.00 Lunch
Agroväst Gröna Möten bjuder på en enklare lunch i Haggårdens loge.

Lyckas med majs-raka råd
Linda af Geijerstam, ger oss rätt förutsättningar för att lyckas med majsodling. Från sådd till färdig planta. Tydliga råd för bästa resultat.

Helsädesgrödor och majs som foder
Elisabet Nadeau, pratar om foderkvalité på olika grönfoder och majs i olika utvecklingsstadier. Som exempel hur jag bäst använder majsen som foder om den inte hinner mogna innan första djupa frosten. Vi tittar på exempel från lantbrukare i trakten.

Reflektion och dialog

14.00 Avslut

Förmiddagen spenderas i fält och efter lunch, inomhus i Haggårdens loge på gården.

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.

Utvärdering för aktiviteten "Styrkan med grönfoder"

  • ÅÅÅÅ snedstreck MM snedstreck DD
  • Tack för att du hjälper oss bli bättre!


  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

4 oktober 2023
09:30 - 14:00
Gudmundstorps Gård AB, Gudmundstorps Gård AB 524 95 Ljung
Sjuhärad

Samarrangörer

Gröna Möten
Konceptet Agroväst Gröna möten möjliggörs 20230501-20260430 genom:
Konceptet Agroväst Gröna möten möjliggjordes 20200701-20230430 genom:
info@gronamoten.se
Besöks-/ Leveransadress: 
Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, 532 31 SKARA

Postadress: 
Box 63, 532 21 SKARA
© 2020 Gröna Möten. Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram