Skogskväll på temat askåterföring och biogas

DEMONSTRATION AV ASKÅTERFÖRING!

När man tar ut grot i samband med slutavverkning får man en negativ effekt på näringsinnehållet i marken. Vittringen kompenserar inte för uttaget utan man får ett bestående minskat näringsförråd i marken. Detta innebär en risk för minskad långsiktig produktionsförmåga i skogen samt försurning av avrinnande vatten. Att återföra aska efter förbränning av grotflisen är ett sätt att kompensera denna förlust av näringsämnen. Eftersom askan innehåller samma mängd näringsämnen, förutom kväve, som grotflisen, åstadkommer man då ett kretslopp.

Under kvällen kommer du att lära dig det mesta om askåterföring. Du kommer också få lära dig om en ny teknik där aska används för att uppgradera rå biogas till fordonsbränsle. Detta kan vara en intressant teknik framför allt för småskaliga biogasanläggningar. Biobränsleaska kan sedan med fördel återföras till skogen efter användning i askfilter. Under kvällens demonstration av askåterföring kommer aska som använts för att uppgradera biogas på naturbruksskolan Sötåsen i Töreboda att spridas.

Evenemanget är kostnadsfritt och vänder sig till dig som är skogsföretagare, lantbrukare, biogasproducent eller till dig som är intresserad. Skogskvällen är ett samarrangemang mellan Skogsstyrelsen, Södra, RISE, Naturbruksförvaltningen och Agroväst Gröna Möten. Inför evenemanget meddelas den exakta platsen för demonstrationen till den e-postadress du anger i anmälan. Vid frågor kontakta madeleine.vendel@agrovast.se 0761 07 81 73. Anmäl dig enkelt via www.gronamoten.se senast 6 september. Varmt välkommen!

Vill du läsa mer om askfilterkonceptet som genererar spridbar aska? Gå in här

Program

17.00 Kaffe och fika bjuds till deltagarna
Madeleine Vendel, Agroväst Gröna Möten och Joakim Källman, markvärd från Skara stift, hälsar välkommen.

17.15 Uppgradering av egen biogas till fordonskvalité
Henrik Olsson, forskare RISE, och personal från Naturbruksförvaltningen, berättar om arbetet med att bygga och testa en fullskalig askfilteranläggning på Sötåsens naturbruksskola för uppgradering av egen biogas till fordonsgaskvalité.

17.35 Varför askåterföring?
Stefan Anderson, Skogsstyrelsen informerar om varför man skall askåterföra samt vilka regler som gäller vid askåterföring.

18.00 Södra om verksamheten och askåterföringen
Maria Lennartsson, Södra talar om Södras arbete med askåterföring.

18.20 Spridning av aska
Per Markusson, Svensk Näringsåterföring berättar om hur spridning av aska går till praktiskt samt demonstrerar askåterföring.

19.00 Avslut

 

Demodagen arrangeras inom ramen för Vinnova projektet:
• Ökad återföring av träaska till skogsmark vid uppgradering av biogas samfinansierat av Vinnova.

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.

7 september 2022
17:00 - 19:00
Töreboda, ' '
Skaraborg

Samarrangörer

Gröna Möten
Konceptet Agroväst Gröna möten möjliggörs 20230501-20260430 genom:
Konceptet Agroväst Gröna möten möjliggjordes 20200701-20230430 genom:
info@gronamoten.se
Besöks-/ Leveransadress: 
Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, 532 31 SKARA

Postadress: 
Box 234, 532 23 SKARA
© 2020 Gröna Möten. Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram