Skogen som klimatredskap

Datum/Tid
Datum - 05/03/2020
09:30 - 14:45

Plats
Rådde Gård

Region
Sjuhärad


HUR KAN VI ANVÄNDA SKOGENS RESURSER TILL FÖRBÄTTRINGAR?

Skogsbruket hanterar ojämförligt störst kolflöden i svensk ekonomi. Det finns många sätt att använda skogen som redskap för att ytterligare öka klimatnyttan. Skogen fungerar som kolsänka, råvaran kan förädlas till fossilfria produkter som biokol, biodrivmedel. Genom att bruka skogen på ett sätt som ger stöd i en cirkulär bioekonomi stärker vi de gröna näringarna i Sjuhärad. Gröna Möten bjuder in företagare med intresse för det hållbara skogsbruket till ett högaktuellt seminarium med viktiga kunskapsbärare från Skogsforsk, Skogsstyrelsen, Hushållningssällskapet Sjuhärad, f3 – svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel.

 

Program

Ladda ner program i pdf-format här >>>

09.30 Registrering med frukostmingel 

10.00 Inledning
Caroline Dahrén, Gröna Möten hälsar välkommen.

10.10 Skogen som råvara för fossilfria drivmedel
Ingrid Nohlgren, f3 Sverige – svenskt kunskapscentrum om förnybara drivmedel, beskriver omställningen till en fossilfri fordonsflotta och dess affärsmöjligheter.

11.00 Biokol som klimat- och markförbättrare
Stefan Wallin, Hushållningssällskapet Sjuhärad, biokol som redskap till förbättringar.

11.30 Skogsbruket är vårt viktigaste klimatredskap
Johan Sonesson, Skogsforsk, om skogens betydelse för att nå våra övergripande klimatmål.

 12.15 Lunch

13.00 Skogsskötsel med nya möjligheter
Carl Appelqvist , Skogsstyrelsen, berättar om åtgärder för en ökad hållbar skogsproduktion, hur man samtidigt kan öka tillväxten med 20 % fram till 2050 och dessutom bidra till ett fossilfritt samhälle.

13.45 Ny digital teknik i skogen
Johan Sonesson, Skogsforsk, ger exempel på ny forskning som digitaliserar och effektiviserar det praktiska arbetet i skogen.

14.15 Frågepanel

 14.30 Vi avrundar

Seminariet är kostnadsfritt och vi bjuder på enklare förtäring. Anmäl ditt deltagande genom att registrera dig nedan senast 01-03-2020.
Vid frågor kontakta Caroline Dahrén, caroline.dahren@agrovast.se, 0708-29 09 18.

Anmälan

Bokningen är stängd för detta evenemang.