Samverkan för ökad andel lokal mat i Borås

Datum/Tid
Datum - 05/11/2019
13:00 - 16:30

Plats
Borås Kongress

Region
Sjuhärad


DIALOGFORUM 2 OM HUR LOKALA LIVSMEDELSPRODUCENTER GES TILLGÅNG TILL SMARTA DISTRIBUTIONSLÖSNINGAR

När ett råvaruavtal väl är på plats startar arbetet med att finna lösningar för kostnadseffektiva, livsmedelssäkra och servicevänliga leveranser. Inom Borås Stad har man under en lång tid arbetat med åtgärder som ska underlätta för mindre, lokala producenter att kunna sälja sina produkter till kommunens serveringsställen. LRF:s kommungrupp i Borås menar att det finns utrymme för fler producenter att finna nya affärsmöjligheter med stöd av kommunens arbetssätt och fokus på att nå uppsatta mål
för ökad andel närproducerad mat på tallriken.

Program

Ladda ner program i pdf-format här >>>

13.00 Gröna Möten och LRF:s kommungrupp Borås hälsar välkomna
Caroline Dahrén, Gröna Möten och Monika Hermansson Friedman, ordförande i LRF Borås kommungrupp inleder dagen.

13.15 Äntligen en livsmedelsstrategi
Sofia Karlsson, ordförande LRF Västra Götaland, berättar om vad det innebär och vad som behöver göras för att vi skall få en konkurrenskraftig ökad livsmedelsproduktion.

13.30 Offentliga livsmedel i Borås
Logistiklösning för lokala producenter i Borås närområde
Anton Eriksson, projektledare Borås Stads distributionscentral (DC), presenterar hur arbetet med
DC fungerar och kommer att utvecklas.

Lagen om offentlig upphandling i praktiken?
Anette Fleischer, Upphandlare Livsmedel Borås Stad, presenterar hur LOU (Lagen om Offentlig Upphandling) fungerar i praktiken och hur Borås Stad arbetar med Upphandlingsmyndighetens kriterier vid upphandling av livsmedel.

Råvaruval och menykomposition som ger förutsättningar för god och näringsriktig mat
Mariann Hult, Verksamhetsutvecklare Kost Borås Stad, presenterar hur Borås Stad arbetar med råvaruval och menyer för att nå de politiska målen i staden samtidigt som de nationella riktlinjerna
för mat i offentliga restauranger följs.

14.10 Den lokala producentens möjligheter till affärer när ett avtal är på plats
Pernilla Fischerström, rådgivare Länsstyrelsen Västra Götaland, ger praktisk handledning vad man som lokal producent behöver göra och beakta för att kunna bli råvaruleverantör till offentlig verksamhet.

Paus med eftermiddagsfika

15.30 Kompetenshöjande insatser och best practises
Mattias Hjortenhed, Lokalproducerat i Väst, informerar om kompetenshöjande evenemang och erfarenhetsutbyten inom Affärsboosten och REFRAME.

15.45 Diskussion i mindre grupper
Pernilla Fischerström leder gruppdiskussion.

16.15 Återsamling, kort reflektion och avslutning
Caroline Dahrén, Gröna Möten och Monika Hermansson Friedman, LRF Borås kommungrupp sammanfattar och avslutar dagen.

Detta är ett samarrangemang mellan LRF:s kommungrupp Borås, Gröna Möten och Lokalproducerat i Väst. Seminariet möjliggörs genom medel från projekten Affärsboosten och REFRAME.
Seminariet är kostnadsfritt och vi bjuder på fika. Anmäl ditt deltagande genom att registrera dig nedan senast 28-10-2019.
Vid frågor kontakta Caroline Dahrén, caroline.dahren@agrovast.se, 0708-29 09 18.

Anmälan

Bokningen är stängd för detta evenemang.