Rapsåret Skaraborg 2020

DEMONSTRATIONSFÖRSÖK I HÖSTRAPS FRÅN SÅDD TILL SKÖRD

Att säkra en god etablering av höstraps är en nyckelfaktor för att kunna utnyttja skördepotentialen. Mycket kan vi lära av gårdsförsök där vi studerar effekter av val av sorter och val av såteknik. I samarbete med VÄXTAB och Agroväst arrangerar Agroväst Gröna Möten en eftermiddag där vi summerar resultat från flera gårdsförsök i Skaraborg växtsäsong 2020. Första säsongens resultat från projekt som undersöker hur odling påverkar rapsoljans smak kommer också att presenteras. Vi vänder oss främst till växtodlare med intresse för odlingsstrategier i höstraps. Evenemanget görs som ett fysiskt evenemang med möjlighet att utbyta erfarenheter mellan deltagarna.

Agroväst Gröna Möten följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och säkerställer att evenemanget genomförs på ett tryggt sätt. Alla deltagare får aktuell information inför evenemanget. Viktigt att du anmäler dig nedan senast 29 oktober 2020. Antalet platser är begränsat.

Vid frågor om evenemanget kontakta Gröna Möten Madeleine Vendel madeleine.vendel@agrovast.se , 0761-07 81 73.

 

Program

12.00 Gröna Möten hälsar välkomna
Enklare lunch serveras. Filmerna från i våras visas.

12.45 Resultat från Rapsresan Skaraborg 2020
Fredrik Tidström, VÄXTAB, går igenom försök som genomförts under innevarande säsong med fokus på utsädesmängd, sortval, radavstånd, direktsådd i vall, tillväxtreglering och bevattning i raps.

14.00 Bättre kvalitet och ökad hållbarhet på svensk rapsolja
Thomas Börjesson, Agroväst, presenterar insatser som görs genom hela produktionskedjan från rapssådd till färdig rapsolja. Fredrik Tidström, redogör för odlingsförsök kopplat till projektet.

14.45 Kaffepaus

15.00 Att tänka på inför kommande säsong
Dialog om vad vi tar med oss till 2021.

Ca 15.30 Avslut

Bokningar

Ja
Nej

Så hanterar vi personuppgifter >>

Ja
Nej

Så hanterar vi personuppgifter >>


5 november 2020
12:00 - 15:30
SLU Smedjan Hernquistsalen, Gråbrödragatan 7 Skara
Skaraborg

Samarrangörer

Agroväst Gröna Möten Västra Götaland och Halland
Verksamheten i Agroväst Gröna Möten möjliggörs genom:

Gröna Möten Sjuhärad
Verksamheten i Gröna Möten Sjuhärad möjliggörs genom:
info@gronamoten.se
Besöks-/ Leveransadress: 
Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, 532 31 SKARA

Postadress: 
Box 234, 532 23 SKARA
© 2020 Gröna Möten. Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram