Öka proteinutbyte och lönsamhet i vallen

DEMONSTRATION MULTIFLOW VALLSKÖRDEMASKIN OCH FÖREDRAG OM VALL SOM RÅVARA TILL GRÖN BIORAFFINERING

Genom grön bioraffinering kan miljöbelastande, importerad soja få en regionalt producerad ersättningsvara. Högvärdigt proteinfoder från grön biomassa ger ett ökad värde på vallen i växtföljden. Mer vall i växtföljden ger långsiktigt bättre markbördighet och bidrar till kolinlagring i mark. Allt hänger ihop! För att få ut så bra råvara som möjligt till vårt grovfoder och till vidareförädling i en raffineringsprocess ställs höga krav på vallstrategi och vallskördeteknik. Ett högt proteinutbyte i vall med så liten andel nedbrytning och föroreningar som möjligt vid ensilering har varit drivkraften för Inge Karlsson, mannen bakom prisbelönta vallskördemaskinen Multiflow. I sommar körs prototypen i flera demonstrationer för att visa fördelarna med att utföra flera moment i en och samma maskin. Multiflow gästar Skara under SLU Smedjeveckan. Agroväst Gröna Möten arrangerar tillsammans med SmartAgri och Agroväst en fältdemonstration av Multiflow och föredrag om hur du kan öka värdet på vallen genom att utvinna högvärdigt protein. Evenemanget görs som en del av programmet under SLU Smedjeveckan och inom ramen för Interreg ÖKS-projektet Green Valleys. Evenemanget vänder sig till yrkesverksamma företagare, rådgivare, forskare med intresse för hållbart lantbruk.

Anmäl dig enkelt på gronamoten.se senast 26 september. Agroväst Gröna Möten följer myndigheters och regeringens rekommendationer gällande folkhälsa och smittspridning. Har du frågor kring evenemanget kontakta gärna Ulrika Åkesson, ulrika.akesson@agrovast.se.

Program

09.30 Samling vid Naturbruksskolan Uddetorps parkering
Naturbruksskolan Uddetorp hälsar välkommen tillsammans med Agroväst Gröna Möten och SmartAgri. Indelning i grupper.

Gruppdemonstration av insådd av 11 vallarter.
Per-Erik Larsson, växtodlingslärare, och Elisabet Nadeau, SLU, berättar om försök som görs inom ramen för Green Valleys.

Gruppdemonstration av vallskördemaskinen Multiflow i fält
Jens Juul, Agroväst, och Inge Karlsson berättar om utveckling av maskininnovation för bättre vallfoderkvalitet.

11.00 Green Valleys - ett koncept för ökad markeffektivitet och grön bioraffinering
Ulrika Åkesson, presenterar Interreg ÖKS-projektet Green Valleys.

11.10 Vallfoderförsök för ökat proteinutbyte vid grön bioraffinering
Elisabet Nadeau, SLU, och Uffe Jörgensen, Aarhus Universitet, redovisar resultat från försök genomförda inom Green Valleys.

12.15 Summering

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.

30 september 2021
09:30 - 12:30
Naturbruksskolan Uddetorp, Naturbruksskolan Skara
Skaraborg

Samarrangörer

Gröna Möten
Konceptet Agroväst Gröna möten möjliggörs 20230501-20260430 genom:
Konceptet Agroväst Gröna möten möjliggjordes 20200701-20230430 genom:
info@gronamoten.se
Besöks-/ Leveransadress: 
Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, 532 31 SKARA

Postadress: 
Box 234, 532 23 SKARA
© 2020 Gröna Möten. Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram