Öka din kunskap om nötkreatursavel

MEDVETNA VAL HAR STOR BETYDELSE FÖR LÖNSAMHET I DIN BESÄTTNING

De finns både etiska och ekonomiska utmaningar inom dagens svenska köttproduktion. Samtidigt efterfrågar konsumenter mer högkvalitativt svenskt nötkött, både utifrån ätkvalitet och djuromsorg. Gröna Möten bjuder in till en heldag där vi får del av aktuella forskningsresultat, praktisk tillämpning och dialog med viktiga kunskapsbärare från Växa och SLU. Vi träffar Håkan och Linda på Skattegården Broddarp för att lyssna till deras avelsstrategier. Detta är ett samarrangemang mellan Gröna Möten, Sjuhärads nötköttsföretagare, Växa och SLU.

Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och säkerställer att evenemanget genomförs på ett bra sätt. Alla deltagare får aktuell information inför evenemanget. Det är särskilt viktigt att du anmäler dig i god tid för att säkerställa att evenemanget följer rekommendationer och riktlinjer från regering och myndigheter. Antalet platser är begränsat. Seminariet är kostnadsfritt och enklare förtäring ingår.

Vid frågor kontakta Caroline Dahrén, caroline.dahren@agrovast.se, 0708-29 09 18. Anmäl ditt deltagande genom att registrera dig på www.gronamoten.se senast 2021-11-11.

Program

09.30 Inledning med kaffe och smörgås
Caroline Dahrén, Gröna Möten Sjuhärad, hälsar välkommen och bjuder in till frukostmingel.

10.00 Gårdspresentation och visning
Håkan och Linda har 90 dikor och rekrytering i liggbåsstall. På intilliggande gård har de även 200 slaktdjur i djupströbädd.

Karin Karlsson, avelsrådgivare Växa, bedömer exteriört några av individerna tillsammans med deltagarna innan förflyttning till sal.

11.30 Avelstjuren är halva besättningen
Karin Karlsson, leder oss i djungeln av förkortningar som MIX, PIX och FIX. Vad betyder de och hur tolkar jag värdena?

12.15 LUNCH

12.45 Medvetet avelsarbete ger ökad lönsamhet
Karin fortsätter lära oss utifrån de bedömda djuren på gården. Hur väljer vi rätt egenskaper att avla vidare på? När ska jag välja inseminering?

13.45 Med avelsteknik kan du öka ätkvaliteten
Katarina Arvidsson Segerkvist och Elin Stenberg, SLU, redovisar resultat från två projekt kring köttkvalitet hos stutar och tjurar. Hur påverkas en ökad andel köttrasinkorsning värdet i mjölkbesättningen med avseende på slaktkroppsegenskaper och köttkvalitet?

14.20 Reflektioner och dialog
Det ges möjlighet att dela med sig av egna erfarenheter, reflektera över dagen och ställa frågor till experterna.

 

Bokningar

Detta evenemang är fullbokat.

16 november 2021
09:30 - 14:30
Broddarp Skattegården 1, Broddarp 1 524 96 Ljung
Sjuhärad

Samarrangörer

Gröna Möten
Agroväst Gröna Möten möjliggörs 20230501-20260430 genom:
Verksamheten Agroväst Gröna Möten möjliggjordes 20200701-20230430 genom:
info@gronamoten.se
Besöks-/ Leveransadress: 
Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, 532 31 SKARA

Postadress: 
Box 234, 532 23 SKARA
© 2020 Gröna Möten. Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram