Öka betesutbytet och biomassans kvalitet

Datum/Tid
Datum - 26/07/2019
09:15 - 17:00

Plats
Gökhems Hembygdsgård

Region
Sjuhärad


STUDIERESA MED INTRODUKTION I HUR DU KAN LÄSA AV DINA GRÄSMARKER OCH ÖKA BIOLOGISK MÅNGFALD

Det finns flera pågående initiativ och forskning som ger stöd för ett regenerativt jordbruk, med större hänsyn till ekosystemtjänster, ekosystemprocesser och hållbara beslut. Möt Ulf Ullring, norsk växtekolog, med lång erfarenhet av holistic management som verktyg för hållbara beslut och förbättrad betesdrift. Lär dig läsa din mark och förstå hur du kan vitalisera ekosystemet och göra marken mindre känslig för extremväder som torka och mycket nederbörd.
Träffa Jörgen Andersson, ledare för den nordiska Savory hubben -Laghum Service och andra experter som verkar inom det regenerativa nätverket i Norden.

Vi gör också en fältvändring med visning av åkerholmar och stenmurar som möjliga element för ersättning av miljötjänster.

Studieresan arrangeras av Gröna Möten och Jordbruksverkets projekt Värdebaserade ersättningar för miljötjänster samt är del av Betesutbytet 2019 som arrangeras av Mia och Tomas Torsein i samarbete med Laghum Service . Studieresan är kostnadsfri och Gröna Möten Sjuhärad bjuder på förtäring.

Foto Mia och Tomas Torsein

Program

Ladda ner program i pdf-format här >>>

09.15 Registrering med fika
Caroline Dahren, Gröna Möten, hälsar välkommen tillsammans med Mia och Tomas Torsein, initiativtagare och arrangör av Betesutbytet.

09.30 Ny ersättningsmodell för ekosystemtjänster testas i Falbygden
Knut Per Hasund, Jordbruksverket, berättar om projekt som vill visa på möjligheten att få ersättningen utifrån påvisad miljönytta.

10.45 Holistic Management: Hållbara beslut och vitala ekosystem för högre avkastning och kvalitet
Ulf Ullring, Savory Institute, berättar om Holistic management, ett ramverk för beslutsfattande som ger kunskap och verktyg för att öka betesutbytet och betesmarkens kvalitet. Ulf berättar också om EOV (Ecological Outcome Verification), ett vetenskapligt och robust verktyg för att gradera vitaliteten i ekosystemen och som också kan användas för tredje part certifiering inom Savory institutes globala Land to Market program.

12.00 Lunch

12.45 Betesvandring Bältaregården
Ulf Ullring, Savory Institute, växtekolog och specialiserad inom agroekologi, berättar hur man läser av ekosystemprocessernas funktion marken. Kunskaper du kan omsätta direkt när du kommer hem.

14.45 Fika och samling för avfärd mot Åsle
Eget färdsätt.

15.30 Fältvandring med visning av åkerholmar och stenmurar
Erik Linnarsson, Länsstyrelsen, beskriver olika exempel på ersättningselement som ingår i en studie som visar på möjliga alternativ för återbetalning till lantbrukare avseende biologisk mångfald, öppna landskap och andra miljönyttor.

Ca 17.00 Avslut och hemfärd

Anmäl ditt deltagande genom att registrera dig nedan senast 2019-07-18. Vid frågor kontakta Caroline Dahrén, caroline.dahren@agrovast.se, 0708-29 09 18.

Anmälan

Bokningen är stängd för detta evenemang.