Nya gränsvärden för mjöldryga och fusariumtoxiner

Datum/Tid
Datum - 04/12/2019
10:00 - 15:00

Plats
Green Tech Park

Region
Skaraborg


HUR FÖRBEREDER VI OSS I FÖRÄDLINGSKEDJAN?

Agrovästs nätverk för odling och kvalitet bjuder in till en intressant seminariedag med information om förväntade nya gränsvärden för ergotalkaloider (mjöldryga) med tillägg av maskerade fusariumtoxiner i redan befintliga gränsvärden. Vi inleder liksom tidigare år med en rapport från föreningen Foder & spannmål om DON-läget i årets skörd. Anmäl ditt deltagande genom att registrera dig på www.gronamoten.se senast 29-11-2019. OBS! Delar av föredragen hålls på engelska.


Foto Ulrika Åkesson

Program

Ladda ner program i pdf-format här >>>

10.00 Registrering med kaffe

10.20 Inledning
Ulrika Åkesson, Gröna Möten och Thomas Börjesson, Agroväst inleder seminariet.

10.30 Föreningen Foder & Spannmål – kvalitetsläget i årets skörd
Erik Hartman, VD, redogör för årets resultat avseende mykotoxiner i spannmål.

11.00 Kartläggning av förekomst av DON i inlevererad havre i Dalsland 2019
Thomas Börjesson, Agroväst, beskriver arbetssättet med att koppla fältdata till inlevererad havre.

11.20 Fusarium-samhällen i spannmål – variation i tid och rum
Ida Karlsson, SLU, berättar om sin forskning på metoder för kartläggning av toxinbildande svampar.

12.00 Lunch

13.00 Vad beror den ökade förekomsten av mjöldryga på?
Dialog om läget i Västra Götaland.

13.20 Hur gör EU de riskbedömningar som ligger till grund för nya gränsvärden
Gunnar Sundstøl Eriksen, Veterinærinstituttet Norge, beskriver hur EU:s riskbedömningsenhet EFSA resonerar när det gäller behov av gränsvärden förT2/HT2 toxiner och tillägg av maskerade toxiner till befintliga gränsvärden.

14.00 Quick methods to control ergotalakloids. Available options and how precise are they?
Aleksandrs Versilovskis från Europeiska Referenslaboratoriet för Mykotoxiner och Växttoxiner (EURL) i Wageningen, Holland, berättar om om hur de arbetar bl.a. med utvärdering av metoder för kontroll av de toxiner som mjöldrygesvampen Claviceps purpurea bildar.

14.40 Hur förbereder vi oss i föräldlingskedjan?
Vikten av samverkan genom hela förädlingskedjan för att förbättra arbetssätt och metoder med mål att förutse och förebygga toxiner och andra kvalitetsproblem i spannmål.

 

Seminariet som vänder sig till aktiva inom de gröna näringarna med intresse för spannmålsodling. Det är kostnadsfritt och Gröna Möten bjuder på enklare förtäring.
Vid frågor kontakta Ulrika Åkesson, ulrika.akesson@agrovast.se eller Thomas Börjesson, thomas.borjesson@agrovast.se.

Anmälan

Ja
Nej

Så hanterar vi personuppgifter >>

Ja
Nej

Så hanterar vi personuppgifter >>