Nya gränsvärden för mjöldryga och fusariumtoxiner

Datum/Tid
Datum - 04/12/2019
10:00 - 15:00

Plats
Green Tech Park

Region
Skaraborg


HUR FÖRBEREDER VI OSS I FÖRÄDLINGSKEDJAN?

Agrovästs nätverk för odling och kvalitet bjuder in till en intressant seminariedag med information om förväntade nya gränsvärden för ergotalkaloider (mjöldryga) med tillägg av maskerade fusariumtoxiner i redan befintliga gränsvärden. Vi inleder liksom tidigare år med en rapport från föreningen Foder & spannmål om DON-läget i årets skörd. Anmäl ditt deltagande genom att registrera dig på www.gronamoten.se senast 29-11-2019. OBS! Delar av föredragen hålls på engelska.


Foto Ulrika Åkesson

Program

Ladda ner program i pdf-format här >>>

10.00 Registrering med kaffe

10.20 Inledning
Ulrika Åkesson, Gröna Möten och Thomas Börjesson, Agroväst inleder seminariet.

10.30 Föreningen Foder & Spannmål – kvalitetsläget i årets skörd
Erik Hartman, VD, redogör för årets resultat avseende mykotoxiner i spannmål.

11.00 Kartläggning av förekomst av DON i inlevererad havre i Dalsland 2019
Thomas Börjesson, Agroväst, beskriver arbetssättet med att koppla fältdata till inlevererad havre.

11.20 Fusarium-samhällen i spannmål – variation i tid och rum
Ida Karlsson, SLU, berättar om sin forskning på metoder för kartläggning av toxinbildande svampar.

12.00 Lunch

13.00 Nya gränsvärden T2/HT2 toxiner
Thomas Börjesson leder diskussion om hur det kan komma att påverka handelskedjan. Hur hanterar vi de olika marknadskraven? Hur säkerställer vi tillförlitliga och effektiva analysmetoder?

13.20 Vad beror den ökade förekomsten av mjöldryga på?
Dialog om läget i Västra Götaland.

13.40 An introduction to EURL-MP expertise and activities with specific emphasis on analytical methods for ergot alkaloids
Aleksandrs Versilovskis från Europeiska Referenslaboratoriet för Mykotoxiner och Växttoxiner (EURL) i Wageningen, Holland, berättar om om hur de arbetar bl.a. med utvärdering av metoder för kontroll av de toxiner som mjöldrygesvampen Claviceps purpurea bildar.

14.30 Hur förbereder vi oss i förädlingskedjan?
Vikten av samverkan genom hela förädlingskedjan för att förbättra arbetssätt och metoder med mål att förutse och förebygga toxiner och andra kvalitetsproblem i spannmål.

 

Programmet uppdaterades 4 december 2019. Pga sjukdom utgår föredraget av Gunnar Sundstöl Eriksen.

Seminariet som vänder sig till aktiva inom de gröna näringarna med intresse för spannmålsodling. Det är kostnadsfritt och Gröna Möten bjuder på enklare förtäring.
Vid frågor kontakta Ulrika Åkesson, ulrika.akesson@agrovast.se eller Thomas Börjesson, thomas.borjesson@agrovast.se.

Anmälan

Bokningen är stängd för detta evenemang.