Ny standard för ökad köttkvalitet på nöt- och lammkött

MEAT STANDARD SWEDEN KOMPLETTERAR NUVARANDE EUROPKLASSIFICERING

Svensk köttkonsumtion minskar i Sverige, helt i enlighet med nationella målen. Glädjande nog ser vi samtidigt att av de 78 kilo kött vi svenskar äter per år ökar andelen svenskt nötkött, vilket också är en viktig del i uppfyllandet av den svenska livsmedelsstrategin. Då talar vi framför allt om de betande djuren som bidrar med ekosystemtjänster utöver de rent försörjande, nämligen reglerande genom pollinerande insekter, kulturella genom öppna landskap och stödjande i form av kolinlagring. Svenskt lamm har inte samma positiva utveckling. Vi frågar oss vad branschen gör åt saken och hur kan vi göra insatser för att öka andelen svenskt lamm på marknaden?

I början av året publicerades en ny standard för svenskt lammkött där fokus är att ge konkreta råd om hur vi genom värdekedjan ökar ätkvaliteten på lammkött. Parallellt pågår just nu ett liknande arbete för det svenska nötköttet. Ta del av aktuell forskning och åtgärdsplan för att ytterligare stärka svenskt kött genom att konsumenten lättare ska välja nationellt producerat kött framför importerat.

Evenemanget är ett samarrangemang mellan Agroväst Gröna Möten, SLU och Svenska Köttföretagen och görs som en del av SLU Skaras Smedjeveckan. Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och säkerställer att evenemanget genomförs tryggt. Anmälan krävs och inför evenemanget sänds aktuell information ut. Vid frågor om evenemanget kontakta Madeleine Vendel, madeleine.vendel@agrovast.se. Anmäl dig senast 26 september 2021 via gronamoten.se.

Program

09.30 Välkommen till Smedjeveckan i Skara
Agroväst Gröna Möten bjuder på frukostmacka och kaffe.

09.45 Meat Standard Sweden - varför behövs en ny standard för köttkvalitet?
Johanna Bengtsson, Svenska Köttföretagen, berättar om bakgrunden till att man nu tar fram en ny kvalitetsstandard för svenskt nöt- och lammkött.

10.10 Lammlyftet ger konkreta råd som ger bättre ätkvalitet
Katarina A Segerkvist, SLU, går igenom den nya standarden för svenskt lammkött.

10.50 Paus

11.10 Påverkar slaktmetod och infrysning köttets ätkvalitet?
Elin Stenberg, SLU, presenterar resultat från isländsk/svensk studie.

11.40 Dialog om svensk köttkvalitet
Representanter från köttkedjan diskuterar ämnet tillsammans med deltagarna.

 

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.

1 oktober 2021
09:30 - 12:00
SLU Smedjan Hernquistsalen, Gråbrödragatan 7 Skara
Skaraborg

Samarrangörer

Gröna Möten
Konceptet Agroväst Gröna möten möjliggörs 20230501-20260430 genom:
Konceptet Agroväst Gröna möten möjliggjordes 20200701-20230430 genom:
info@gronamoten.se
Besöks-/ Leveransadress: 
Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, 532 31 SKARA

Postadress: 
Box 234, 532 23 SKARA
© 2020 Gröna Möten. Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram